BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar, toezicht, handhaving

BARENDRECHT – De gemeente wil een professionaliseringsslag maken met de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in Barendrecht. Binnen het plan van aanpak van het college zijn plannen opgenomen die vanaf 2020 eenmalig een kleine €60.000 moeten kosten en tegelijkertijd jaarlijks een structureel voordeel moet opleveren van €20.000.

De gemeenteraad dient op 12 november nog wel akkoord te gaan met het plan van het college alvorens deze kan worden uitgevoerd.

Verharding van de maatschappij

Het college is aan de slag gegaan met het plan naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad (van november 2017). College: “We zien een verharding van de maatschappij en een groter beroep op de Boa’s bij de aanpak van openbare orde en veiligheid. Om die reden hebben wij onderzocht of onze Boa’s voldoende op deze ontwikkelingen zijn toegerust. Om als gemeente in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen en Barendrecht veilig en leefbaar te houden is het van belang te investeren in de professionalisering van de Boa’s.” Boa’s moeten “beter herkenbaar en flexibeler inzetbaar” worden door de uitvoering van het plan

Steekvesten en bodycams

In het tweede kwartaal van 2020 moet er worden begonnen met het experimenteren met het gebruik van bodycams: dit zijn kleine camera’s die handhavers op het lichaam dragen om alles vast te leggen wat ze doen en waarmee ze geconfronteerd worden. De gemeente wil de beelden kunnen gebruiken als bewijs. Een voorbeeld hiervan is een incident waarbij een automobilist op een BOA is ingereden, maar door de schrik en stress van de situatie, heeft de BOA het kenteken en andere kenmerken van de auto niet kunnen noteren. Het OM had daardoor te weinig bewijs om de automoblist te vervolgen. “Een Body Cam had hoogstwaarschijnlijk een ander (positief) resultaat opgeleverd“, zo valt te lezen in het plan.

Tegelijkertijd moeten er veiligheidsvesten (steekvesten) worden aangeschaft en moeten horeca-BOA’s en de biketeams worden uitgerust met transport handboeien. De handboeien kunnen worden gebruikt in situaties met aggresie en/of die dreigend zijn. Een BOA kan een burger op deze wijze in bedwang houden tot de politie aanwezig is.

De gemeente wil in 2020 beginnen met het updaten van het uniform van de BOA’s. Daarnaast moeten er fietsen en scooters beschikbaar komen en moet de auto beter herkenbaar/zichtbaar worden als handhavingsvoertuig. Ook wil de gemeente investeren in het werken van stagiaires. Ook stelt het plan dat één BOA het vaste aanspreekpunt moet worden voor samenwerking met en coördinatie van Buurtpreventie vrijwilligers.

Communicatie

De gemeente wil in zijn algemeenheid de communicatie van en met BOA’s verbeteren: zowel in middelen (portofoons) alsook samenwerkingen met politie (meldkamer en noodoproepen), Buurtpreventie vrijwilligers en BOA-teams onderling. Over de afgelopen jaren hebben diverse BOA’s aan BarendrechtNU laten weten bij aanvang van hun diensten geen informatie te ontvangen van de politie en daardoor afhankelijk te zijn van informatie op BarendrechtNU, bijvoorbeeld over recente inbraken, mishandelingen en andere geweldsincidenten.

In het plan van aanpak wordt erkend dat de samenwerking tussen de hulpdiensten ‘niet optimaal’ was, maar de laatste tijd is verbeterd. De gemeente wil portofoons van de BOA’s laten aansluiten bij de meldkamer ‘Toezicht en Handhaving’ in Rotterdam. Zo kunnen BOA’s in lastige (nood)situaties sneller hulp van de politie vragen. Nu moeten BOA’s zelf met een mobieltje 112 bellen, dat gaat te langzaam, zo valt in het plan te lezen.

Kosten

De gemeente wil een kostenbesparing realiseren door het BOA biketeam in dienst te nemen in plaats van in te huren. Op het huidige inhuur bedrag van jaarlijks €168.000 kan dan naar verwachting €58.600 worden bespaard. Hier tegenover staan jaarlijkse kosten van €38.456, waardoor er jaarlijks zo’n €20.000 wordt bespaard. Wel dient er eenmalig €58.883 te worden uitgegeven aan o.a. nieuwe (landelijk herkenbare) uniformen, steekvesten (5x), transport handboeien (7x), fietsen (5x), scooters (2x) en de uitrusting voor het BOA biketeam. Andere kosten die moeten worden gemaakt zijn o.a. voor opleidingen en bijscholing.

Bekijk hier het volledige Plan van aanpak voor de professionalisering van de BOA’s (PDF)

De Vakbond BOA ACP juicht de plannen toe, zo laat de bond in reactie op de berichtgeving van BarendrechtNU weten. Wel zou de uitrol van het traject sneller mogen volgens de vakbond:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »