Gemeente start aanbesteding voor zonnepark 'De Punt' langs 1e Barendrechtseweg en A15

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht wil een zonnepark realiseren nabij de 1e Barendrechtseweg, tussen treinspoor nabij de A15. Voor de invulling van het driehoekige gebied, ‘De Punt’ genaamd, is de gemeente een aanbesteding gestart. Het betreft een gebied van zo’n 2 hectare, een voormalig gronddepot van ProRail.

Wethouder Tanja de Jonge (Duurzaamheid): “Eén belangrijke voorwaarde voor de aanbesteding is de participatie van bewoners en bedrijven in Barendrecht in dit park.” Inwoners en ondernemers moeten financieel kunnen participeren in het project. Inschrijvers voor de aanbesteding moeten hiervoor een participatieplan opstellen.

De Punt

Het gebied ‘De Punt’ ligt ten noorden van de A15, tussen naastgelegen (goederen)sporen en tegen de villakantoren aan de 1e Barendrechtseweg. De gemeente neemt het stuk grond binnenkort van ProRail over ‘voor een symbolisch bedrag‘, aldus wethouder de Jonge: “Tijdens een marktverkenning hebben wij verschillende partijen gesproken die interesse hebben in de realisatie van een zonnepark op dit gebied.” Bedrijven kunnen zich tot eind oktober inschrijven voor de aanbesteding.

De gemeente stelt via de aanbesteding grond ter beschikking (de overeenkomst heeft een initiële looptijd van 20 jaar), maar de bouw, exploitatie en eventuele opbrengsten zijn voor rekening van het bedrijf die de aanbesteding wint: “De inschrijver dient het zonnepark voor eigen rekening en risico te realiseren en te exploiteren, zowel de kosten als eventueel opbrengsten zijn voor de inschrijver.

De gemeente heeft de grond gekocht om deze voor dit doel te verhuren. De gemeente stelt diverse eisen aan het te ontwikkelen zonnepark: “Van belang is dat de figuratie van alle zonnepanelen rust, eenheid en symmetrie uitstraalt.” Ook dienen transformatoren zoveel mogelijk uit het zicht te worden geplaatst.

De voorlopige gunning voor de aanbesteding staat gepland voor 19 november 2019, de definitieve gunning staat gepland voor 10 december 2019. Er moet vervolgens binnen 2 jaar worden begonnen op het terrein om een zonnepark te realiseren.

Eisen

De naastgelegen calamiteitenroutes van ProRail blijven van ProRail en zullen vrij moeten blijven voor de hulpdiensten, ook tijdens de bouw. Rijkswaterstaat stelt als eis voor de realisatie van het zonnepark dat de zonnepanelen geen (reflectie)overlast mogen veroorzaken voor het verkeer op de naastgelegen A15.

Bestemmingsplan

Om een zonnepark juridisch mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het onderwerp zal op 17 september in de commissie Ruimte worden behandeld.

De gemeente werkt ondertussen ook nog aan de realisatie van een groot zonnepark langs de A29 en enige tijd geleden werd het zonnepark nabij knooppunt Vaanplein in gebruik genomen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »