Cameratoezicht met beveiligingscamera op paal

BARENDRECHT – De gemeente zet sinds 2015 camerabewaking in op locaties waar er veel vandalisme voorkomt aan gemeentelijke eigendommen. De gemeente wil met de inzet van camera’s meer schade kunnen verhalen op de daders/verzekeraars. Ook moeten de camera’s een preventief effect hebben op andere vormen van overlast.

Burgemeester van Belzen: “Wij constateren dat vanaf 2013 het vandalismeschadebedrag voor rekening van de gemeente is teruggedrongen met ca 85%, te weten van 277.138,00 euro naar 42.294,39 euro, een verlaging van 234.843,61 euro. Hiernaast werd in 2018 circa 37% van het totale vandalismebedrag verhaald op de dader(s) en/of verzekering. Hier maakt de beschikbaarheid van camerabeelden deel van uit.” Een specificatie per jaar en type vernieling ontbreekt, maar vermoedelijk draagt de sterke afname van vandalisme rond de jaarwisseling in de afgelopen jaren ook voor een groot deel bij aan de genoemde daling.

Continuering cameraproject

Vorige week heeft het college besloten om de inzet van de camerasystemen te continueren van 2020 tot en met 2024. De gemeente bezit inmiddels 7 flexibel inzetbare camerasystemen. Er werd begonnen met 5 camera’s, maar uitbreiding naar 7 camera’s was “nodig omdat het aantal risicolocaties toenam“. De gemeente huurt de systemen “op basis van totale ontzorging“.

Schade en preventie

Burgemeester van Belzen: “Het inzetten van (flexibele) camerabewaking ter bewaking van onze gemeentelijke eigendommen draagt bij aan onder andere het verlagen van de schadecijfers. Dit gezien de behaalde resultaten van camerabewaking over de afgelopen vier jaar. Tevens gaat hier een preventieve werking van uit, waardoor (jeugd)overlast en het aantal fietsdiefstallen kan worden teruggedrongen. Hiernaast vergroot het de mogelijkheid tot het verhalen van deze schades, waaronder bij de dader(s)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »