OBS de Tweemaster

BARENDRECHT – Het college heeft de haalbaarheid en meerwaarde laten onderzoeken van gezamenlijke huisvesting van obs De Tweemaster en cbs De Ark op één locatie, een zogenaamde unilocatie. Het gaat om nieuwbouw op de huidige locatie van cbs De Ark, Klipper 109. Dit scenario is vergeleken met afzonderlijke nieuwbouw voor beide scholen op de huidige locaties.

Het onderzoek toont aan dat een unilocatie om meerdere redenen niet haalbaar is. Het is financieel niet aantrekkelijk, de meerkosten van een unilocatie zijn circa €1.3 miljoen (o.a. door de recente bouw van 3 extra lokalen bij De Ark). Verkeerskundig is het ook niet wenselijk. Samenvoeging van beide scholen leidt tot een toename van de verkeersoverlast. Dit zorgt voor weerstand bij de direct omwonenden van CBS De Ark.

Afzonderlijke nieuwbouw op huidige locaties

Het college kiest daarom voor twee afzonderlijke nieuwbouwtrajecten op de huidige locaties. Eerst vindt de realisatie van de nieuwbouw voor De Tweemaster plaats en daarna voor De Ark. De scholen zijn hiervoor zelf opdrachtgever (bouwheer).

Het nieuwbouwproces van De Tweemaster kan starten als de gemeenteraad positief besluit over de Voorjaarsnota op 9 juli 2019. En zodra er duidelijkheid is over de nieuwbouw van de buitenschoolse en kinderopvang en het budget hiervoor. Het ontwerp- en bouwtraject duurt ongeveer 2,5 jaar.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »