Naam onderwijscampus Dierensteinweg bekend: De Jonge Gaarde

BARENDRECHT – De nieuwe onderwijscampus ‘De Jonge Gaarde’ aan de Dierensteinweg, waar zowel onderwijs als zorg aangeboden wordt, opent naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025. Tot die tijd wordt verder gewerkt aan de aanpassing van het bestaande bouw, de afronding van de nieuwbouw en de aanpassingen in de buitenruimte.

Vanaf volgend jaar maken verschillende aanbieders van onderwijs en zorg samen gebruik van ‘De Jonge Gaarde’. Dit zijn SBO De Wijngaard, ZML de Rank (beide onderdeel van SO Randstad), OZHW Groen College en zorgpartners Distinto, De Zorgnijverij, kinderfysiopraktijk Alles Kids en zorgorganisatie Stichting Bram.

Planning verhuizing

Naar verwachting verhuist het OZHW Groen College in de zomervakantie naar hun nieuwe gedeelte van het gebouw (zou eigenlijk in de meivakantie gebeuren). “Met deze nieuwbouw investeren we in onderwijs voor toekomstige generaties. Onze technieklokalen zijn voorzien van de laatste innovaties en technische snufjes”, aldus Joni Heijboer, directeur van de Focus Beroepsacademie waar het OZHW Groen College onderdeel van is.

De scholen ZML de Rank en SBO De Wijngaard zijn beiden al tientallen jaren gevestigd in Barendrecht. Ze verhuizen tijdens de kerstvakantie 2024/2025 (zou eigenlijk in de herfstvakantie gebeuren). Vincent Brauns, directeur-bestuurder van SO Randstad, is blij met de mogelijkheden aan de Dierensteinweg: “Door groei zochten wij naar meer ruimte. Door intensieve samenwerking met zorgpartners willen wij nog meer gespecialiseerd onderwijs bieden aan kinderen in Barendrecht en omgeving.

Zorgorganisaties die ondersteunen en stimuleren

Zorgorganisaties Distinto en De Zorgnijverij zijn al vanaf het begin betrokken bij het concept van zorg en onderwijs. Kinderfysiopraktijk Alles Kids en zorgorganisatie Stichting Bram zijn nieuwe partners die zich vestigen in het pand. Stichting Bram biedt onderwijs op maat aan kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking binnen het reguliere onderwijs. Fysiopraktijk Alles Kids is gespecialiseerd in fysiobehandelingen voor kinderen.

Wethouder Margo Stolk is trots op deze unieke combinatie van onderwijs en zorg in één gebouw: “Dit zorgt voor versterking van elkaars kwaliteiten. In ‘De Jonge Gaarde’ komt alles samen: de vernieuwing van de locatie voor een jongere doelgroep, het ‘vergaren’ van kennis en ervaringen in het gebouw en de voormalige naam ‘De Gaarde’.

Veilige verkeerssituatie

Tussen De Jonge Gaarde (Dierensteinweg 2) en het schoolgebouw van de Focus Beroepsacademie (Dierensteinweg 4) komen straks verschillende verkeersstromen samen. Dit vraagt om een duidelijke en veilige verkeerssituatie. Hiervoor worden twee verkeerslussen aangelegd. Bij de entree aan de zuidkant én bij de entree aan de noordkant van het gebouw. Voor het realiseren van de verkeerslus aan de kant van de Dierensteinweg is het nodig een aantal bomen te verplaatsen en te kappen (7 kappen, waarvan er 4 momenteel al in “onvoldoende/slechte” conditie zijn). Hiervoor wordt een kapvergunning aangevraagd.

Groene, duurzame buitenruimte

De noodzakelijke kap en verplaatsing van een aantal bomen voor de aanleg van een verkeerslus gaat niet ten koste van een groene omgeving. In de aanleg van de buitenruimte is veel aandacht voor duurzaamheid, waterbeheer en groen. Buitenspelen tussen het groen is nadrukkelijk een van de belangrijke punten in het ontwerp. De Jonge Gaarde krijgt een aantrekkelijke groene omgeving voor alle kinderen die hier zorg en onderwijs krijgen. Rond de schoolpleinen wordt daarom een aanzienlijk aantal bomen en planten geplant.

De (Jonge) Gaarde

De onderwijscampus aan de Dierensteinweg 2 krijgt de naam “De Jonge Gaarde”. Onlangs is deze nieuwe naam voorgelegd aan de betrokken scholen en zorgorganisaties die gevestigd worden in het gebouw. Eenieder is content met de naam. De volgende overwegingen hebben bijgedragen aan de keus voor de nieuwe naam:

  • Sinds 1929 was het schoolgebouw, onder de naam Lagere Tuinbouwschool gevestigd aan de 1′ Barendrechtseweg. Vanaf 1980 kreeg de school de naam De Gaarde. In 1997 fuseerde De Gaarde met AOC Zeeland en ontstond Opleidingscentrum Holland Zeeland (OCHZ). Enige jaren later (2001) werd OCHZ omgevormd tot Edudelta Onderwijsgroep.
  • Gaarde betekent letterlijk omheinde tuin. Dit slaat op de locatie omdat het een knusse locatie wordt waar alle betrokken partijen onder een dak komen te zitten. Ook is dit terug te halen naar de historie van de locatie
  • Door het woord ‘Jonge’ toe te voegen wordt verwezen naar de vernieuwde Gaarde. En de doelgroep die gebruik zal maken van de locatie.
  • De Jonge Gaarde staat ook op het woord vergaren: het vergaren van kennis en ervaringen. Ook dit sluit aan bij de visie van het gebouw

Vertraging en financien

Tot op heden is tijdens de verbouwing van het gebouw een tegenvaller geweest dat de staalconstructie is afgekeurd wegens het kwaliteitsniveau. De extra kosten hiervan zijn € 76.000. Daarnaast zijn de noodzakelijke aanpassingen voor de verkeersveiligheid geraamd op extra kosten van € 140.000. Bij nader onderzoek naar de dakconstructie is gebleken dat er minder zonnepanelen geplaatst kunnen worden dan er in de subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen (DuMaVa) was opgenomen. Hierdoor zal de definitieve subsidie bij vaststelling waarschijnlijk € 100.000 lager uitvallen dan was begroot. Een meevaller ten opzichte van de
raming is een bedrag van € 250.000 die met OZHW is overeengekomen als bijdrage in de bouwkosten.

Door deze tegenvallers is er enige vertraging ontstaan bij de verbouwing/uitbreiding, daardoor verhuizen de betrokkenen allemaal enkele maanden later dan gepland naar hun nieuwe locatie. De zorgaanbieders zullen tegelijkertijd met de scholen intrekken.

Artikelfoto: Werkzaamheden bij het gebouw (sept, 2023)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »