Blauwe belijning aangebracht voor parkeerzone rond station Barendrecht: Bewoners kunnen tot 2020 gratis ontheffing aanvragen

BARENDRECHT – De afgelopen 6 maanden zijn er ruim 200 boetes uitgedeeld voor foutparkeren in de blauwe zone bij station Barendrecht. BOA’s van de gemeente schreven tussen 18 augustus 2018 en 28 februari 2019 in totaal 231 boetes uit, waarvan 191 boetes voor het parkeren in de blauwe zone zonder een parkeerschijf.

Halverwege 2019 worden er ongeveer 68 extra parkeerplaatsen gerealiseerd op het parkeerdek van station Barendrecht. Parkeren voor reizigers blijft gratis, maar de uitbreiding (herindeling) kost wel een paar ton: €360.000,- voor de gemeente Barendrecht en €128.000,- subsidie.

Boetes

Een boete voor het parkeren in de blauwe zone zonder parkeerschijf kost €95 + €9 administratiekosten. Deze boete werd in de afgelopen 6 maanden 191 keer uitgeschreven. Iedere maand worden er gemiddeld 40 boetes uitgeschreven. In december piekte dit aantal naar 62, in januari daalde het naar 7.

Verder werden er boetes uitgeschreven voor de volgende overtredingen:

  • 11 boetes: Motorvoertuig parkeren bij blauwe streep, terwijl toegestane parkeertijd is verstreken. (€ 95)
  • 18 boetes: Parkeren bij blauwe streep, terwijl op parkeerschijf niet de juiste tijdstip ‘begin parkeren’ is weergegeven. (€ 95)
  • 9 boetes: Parkeren in de blauwe zone, maar niet langs een blauwe streep. (€ 95)
  • 1 boete: Voertuig op de weg laten staan, zodanig dat deze gevaar veroorzaakt. (€ 140)
  • 1 boete: Niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, voetpad, (brom)fietspad of ruiterpad. (€ 95)

Handhaving

In 7 gevallen hebben de handhavers een waarschuwing gegeven en er is 9 keer bezwaar gemaakt tegen een parkeerboete. Burgemeester van Belzen: “De inzet van de Boa’s in de nieuw gerealiseerde blauwe zone heeft als streven het terugdringen van de parkeeroverlast en hiermee het reguleren van de parkeerdruk. (…) De Boa’s controleren structureel of iedereen zich aan de regels houdt. (…) Op dit moment is de periode nog te kort om te kunnen concluderen dat de overlast afneemt. Wel is duidelijk waarneembaar dat omwonenden steeds meer gewend raken aan het gebruik van de (gast)ontheffing en/of de blauwe parkeerschijf. De reacties op de handhaving zijn veelal positief.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »