Parkeerdek station Barendrecht

BARENDRECHT – De 50 extra parkeerplekken op het parkeerdek van station Barendrecht zullen pas een half jaar later dan gepland beschikbaar zijn. Eerder liet de gemeente weten dat de 50 parkeerplaatsen vóór het einde van 2018 beschikbaar zouden zijn.

Wethouder Luijendijk heeft echter laten weten dat de verwachting is dat de werkzaamheden begin 2019 van start gaan en de plekken pas vanaf medio 2019 beschikbaar zijn om daadwerkelijk te parkeren. Ook wordt er eind 2018 gestart met een onderzoek naar de locatie van 400 extra fietsparkeerplekken op het voorplein bij het station. De resultaten hiervan worden in de 2e helft van 2019 verwacht.

Bezwaar tegen blauwe zone

Ondertussen loopt er nog een bezwaarprocedure van bewoners tegen (een deel van) de blauwe zone rond station Barendrecht. De groep bewoners is al twee keer opgeroepen door de bezwarencommissie om hun bezwaar toe te komen lichten. Tijdens deze bijeenkomsten kwam regelmatig het gebrek aan parkeerplaatsen op het stationsdek aan de orde.

De gemeente had namelijk op basis van onderzoek (uitgevoerd eind 2016) gesteld dat er zo’n 50 plekken te weinig zijn in de wijk om ook forenzen te kunnen laten parkeren. Een bezwaarmaker maakte daaruit op dat de blauwe zone niet nodig zou zijn als er dus éérst 50 plekken extra worden gerealiseerd, want dan is de parkeerdruk weer verlaagd, ook in de wijk. Daardoor zou de blauwe zone (deels) overbodig zijn, zo was de conclusie.

Binnen enkele weken zal de onafhankelijke commissie een (niet bindend) advies uitbrengen aan het college.

Blauwe zone

De blauwe zone is sinds zondag 1 juli 2018 actief. In de blauwe zone mag doordeweeks tussen 07.00 en 14.00 uur alleen door bepaalde automobilisten worden geparkeerd: wijkbewoners met een ontheffing (op kenteken), automobilisten met een blauwe parkeerkaart (max 2 uur) en bezoekers met een ‘gasten’ ontheffing. Wie hier niet mag staan ontvangt een bekeuring (€95 + €6 administratiekosten) van de BOA’s. De boetes worden sinds eind augustus 2018 uitgeschreven aan foutparkeerders.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »