Blauwe zone in wijken rond station Barendrecht nog dit jaar ingesteld

BARENDRECHT – Een groep van zo’n 15 omwonenden hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de ingestelde blauwe parkeerzone in de wijken rond het NS station. Het gaat veelal (maar niet uitsluitend) om bewoners van straten die op het laatste moment zijn toegevoegd aan het gebied van de blauwe zone (Prins Hendrikstraat en Emmastraat)

Deze bewoners spraken afgelopen week tijdens een bijeenkomst van de bezwarencommissie, een onafhankelijke commissie die het college advies geeft bij klachten van bewoners. De klachten gingen voornamelijk over het proces, de kosten van de parkeerontheffing, de parkeerdruk en de verkeersveiligheid.

Betrokken

De groep bewoners voelt zich gepasseerd en niet voldoende betrokken bij de besluitvorming over de parkeerzone, terwijl bewoners die in ‘de eerste versie’ van de blauwe zone wonen wel volledig zijn betrokken bij de ontwikkelingen. Bewoners van de straten die later werden toegevoegd bleken alleen steekproefgewijs mee te hebben gedaan aan de enquête, terwijl straten die vanaf begin af aan binnen de blauwe zone vallen allen mochten deelnemen (500 huishoudens).

Bezwaarmakers verwijten de gemeente dat zij de cijfers in haar voordeel heeft samengevoegd en daardoor het beeld ontstaat dat iedereen positief tegenover de blauwe zone staat. Dat bestrijden de bezwaarmakers. “We kunnen stellen dat het hele proces slordig en onzorgvuldig is uitgevoerd door de gemeente“, zo concludeerde één van de bezwaarmakers.

‘Niemand wil betalen’

Zo bevatte de enquête de vraag of mensen graag een blauwe zone zouden willen rond het station, maar werd er in de hele enquête niet gesproken over kosten die daar aan hangen. Een grote misser, volgens de bezwaarmakers. De ambtenaar gaf namens de gemeente aan dat er bewust geen kosten in de enquête zijn opgenomen: “Niemand wil betalen voor iets, dus dat hoef je niet te vragen

Verkeersstromen en verkeersveiligheid

Zowel de bezwaarmakers als de gemeente zijn het erover eens dat de verkeersveiligheid in de wijk goed moet zijn. Ambtenaren gaven namens het college aan dat de blauwe zone niet alleen de verkeersveiligheid in de wijk moet verbeteren (want: ‘minder auto’s betekent minder ongelukken‘), maar ook het parkeerprobleem oplossen. Toen de commissie vroeg naar een onderbouwing hiervoor (hoe gaat de parkeerzone de verkeersveiligheid verbeteren) bleek deze er niet direct te zijn in de vorm van cijfers: ongevallencijfers uit de wijken waren niet beschikbaar en er was ook twijfel bij de ambtenaar of deze überhaupt bestaan.

Parkeergarages

Uit onderzoek van de gemeente bleek eind 2016 dat er zo’n 50 plekken te kort zijn in de wijk om ook forenzen te kunnen laten parkeren. De gemeente gaat later dit jaar 50 extra plekken realiseren op het parkeerdek. Een lid van de bezwarencommissie vroeg de ambtenaar (die namens het college het woord voerde) of het nu al instellen van de blauwe zone niet aan de vroege kant is. De ambtenaar liet daarop weten dat de blauwe zone ook in de toekomst moet voorkomen dat er parkeerproblemen zijn. Het college besloot namelijk anderhalf jaar geleden, na uitgebreid onderzoek, om geen parkeergarage naast het station te bouwen. Dit zou teveel hebben gekost om te realiseren.

Stijging aantal reizigers

Het aantal reizigers vanaf station Barendrecht zou volgens de gemeente de komende jaren flink gaan stijgen, ook omdat de NS mogelijk van plan is 6 ipv 4 treinen per uur te laten rijden. Een bezwaarmaker onderbrak de ambtenaar: “Mensen gaan niet ineens 2 keer per dag naar Dordrecht rijden als er meer treinen rijden, wat een zwak argument“. De ambtenaar wees erop dat station Barendrecht een stuk sneller groeit in aantal reizigers als bijvoorbeeld Rotterdam Lombardijen. Ook hier was bezwaarmaker niet van onder de indruk: “Ja, omdat reizigers daar moeten betalen om te parkeren. Hier in Barendrecht moeten wij als omwonenden betalen voor onze eigen parkeerplek en staan reizigers gratis op het parkeerdek

Kosten parkeerontheffing

Inwoners binnen de blauwe zone moeten een ontheffing aanvragen, hier zijn normaliter kosten aan verbonden. De gemeente gebruikt de komende 2 jaar een bijzondere constructie om dit mogelijk te maken: Bewoners doen een aanvraag, de gemeente wijst deze af en ‘schenkt’ ze direct daarna een gratis ontheffing. Als de gemeente de aanvraag direct zou accepteren, dan moet de inwoner wel leges betalen. Het kan en mag allemaal, volgens de ambtenaar, maar is wel een bijzondere constructie.

Na de periode van 2 jaar lijkt het erop dat bewoners wel moeten gaan betalen voor een ontheffing. De gemeenteraad kan echter besluiten om weer een periode van ‘gratis ontheffingen’ in te stellen. Dat kan pas tegen de tijd dat de nieuwe periode van start gaat. Op dit moment krijgen bewoners dus nog te horen dat ze moeten gaan betalen na 2019, wat mogelijk ook het geval zal zijn als de gemeenteraad de periode van gratis ontheffingen niet verlengt.

Bezwaarmakers zijn erop tegen dat zij moeten betalen voor een ontheffing, terwijl de reizigers die met hun auto naar het NS station de problemen hebben veroorzaakt én alsnog gratis kunnen parkeren.

Advies

De bezwarencommissie heeft alle klachten aangehoord en brengt binnenkort advies uit aan het college. Het college kan besluiten om mee te gaan in het advies of deze naast zich neer te leggen. Over anderhalve maand moet bekend worden wat het advies is en of het college hier iets mee gaat doen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »