Afval loont, Carnisselande Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht startte in 2015 een samenwerking met ‘Afval loont‘: Inwoners en verenigingen kunnen gescheiden afval inleveren op drie locaties in de gemeente en hiervoor een vergoeding ontvangen.

De samenwerking met de gemeente loopt in maart 2019 af, maar is in afwachting van een nieuw afvalbeleid tot eind 2019 verlengd. Of er in 2020 verder wordt gegaan is afhankelijk van nieuwe en/of andere maatregelen en of de gemeenteraad hiermee akkoord gaat.

Alternatieven

Wethouder Schaap geeft aan dat er momenteel wordt gewerkt aan een nieuw afvalbeleid. Deze zal naar verwachting eind 2018/begin 2019 ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet dan nog de gelegenheid hebben om een besluit te nemen over een eventuele voortzetting van de samenwerking met Afval loont. Wethouder Schaap:  “Om niet vooruit te lopen op dit besluitvormingsproces hebben wij besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Afval loont tijdelijk te verlengen van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019“. Het nieuwe afvalbeleid moet dan ingaan op 1 januari 2020.

Uiterlijk in september 2019 laat de gemeente Afval loont weten of de samenwerking wordt voortgezet.

Meer inleverlocaties

Uit de in 2017 gehouden evaluatie van de inzamelmethode Afval loont blijkt dat met de stromen die Afval loont inzamelt het gewenste scheidingsresultaat van 75 procent, ofwel 100 kg restafval per inwoner per jaar, niet wordt bereikt“, aldus wethouder Schaap: “Het aantal inleverpunten is daarvoor te klein en slechts een beperkte groep inwoners is op deze wijze tot gedragsverandering te motiveren. Er zijn meer en andere maatregelen nodig om een gedragsverandering te bewerkstelligen en de scheiding van afval te vergroten. Deze maatregelen zullen in het nieuwe afvalbeleidsplan moeten worden uitgewerkt

Momenteel maakt ongeveer 29% van de huishoudens in Barendrecht gebruik van Afval loont, zo stelt wethouder Schaap. In 2015 diende Afval loont een businesscase in bij de gemeente waarin werd gesteld: “88% van de inwoners van Barendrecht geven aan dat zij “gescheiden afval willen inleveren bij een goed bereikbare locatie als zij daar geld voor krijgen”Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »