Nieuwe bochten Binnenlandse Baan vormen "een vergroot risico op ongelukken"

BARENDRECHT – De nieuwe bochten van de Binnenlandse Baan op het gemeentehuisplein komen de verkeersveiligheid niet ten goede, zo stelt het CDA Barendrecht in een vragenbrief aan het college. De partij zegt signalen te hebben ontvangen van burgers die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid.

Vanwege de slingeringen in de weg is het moeilijk tussen de lijnen te blijven . Bij tegenliggers zou er dan een vergroot risico op ongelukken kunnen optreden“, aldus het CDA in haar toelichting aan het college. Raadslid Arjan Sullock Enzlin vraagt namens de partij of het college op de hoogte is van deze signalen: “Vindt het college dat met deze breedte van de weg en zonder bochtverbreding, de weg veilig genoeg is als auto’s elkaar passeren en ook als vrachtverkeer elkaar passeert in een bocht?

Snelheid eruit halen

Het CDA heeft vandaag (Maandag 15 januari 2018) ook een vraag gesteld aan het college over wat de maximum snelheid zal worden. Uit de bij BarendrechtNU bekende informatie blijkt dat de extra bochten (gedurende de ontwerpfase) bewust zijn toegevoegd om de snelheid voor autoverkeer eruit te halen. Het stuk weg gaat naar verluidt een 30km/u zone worden, zo heeft een medewerker van de gemeente recent aan BarendrechtNU laten weten. De beantwoording door de wethouder op de gestelde vragen moet hier nog uitsluitsel over geven. In de S-bocht zal tevens nog een zebrapad worden aangelegd.

Centrumaanpak

Het verleggen van de Binnenlandse Baan is onderdeel van de centrumaanpak. Eerdere plannen toonden een rechte weg langs het gemeentehuis met een flauwe bocht richting de 1e Barendrechtseweg. Latere schetsen tonen extra bochten ter hoogte van het gemeentehuis, dit is ook hoe de weg uiteindelijk is aangelegd (zie foto).

Update: Om direct via deze weg de vraag van een aantal mensen te beantwoorden: Er zijn bij BarendrechtNU nog geen ongevallen bekend op dit stuk weg (tips). Extra oplettendheid is tijdens de werkzaamheden nog wel geboden: Het nieuwe stuk weg is (zoals bijv. vanochtend) een aantal keer helemaal donker geweest omdat de tijdelijke verlichting niet aan stond/werkte toen het donker was.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »