Gemeentehuisplein in tweeën gesplitst: "Betere verbinding tussen Binnenhof en Middenbaan"

BARENDRECHT – [Schets] Gisteravond (Woensdag 19 april 2017) vond een inloopavond plaats over de herinrichting van het Binnenhof (gemeentehuisplein).  Zo’n veertig Barendrechters maakten van de gelegenheid gebruik om het schetsontwerp te bekijken. Wethouder Vermaat (Centrumaanpak), wethouder Luijendijk (Verkeer) en een aantal medewerkers van de gemeente gaven uitleg en antwoord op de vragen.

Wethouder Dirk Vermaat: “Wij willen het centrum van Barendrecht graag aantrekkelijker maken en een betere verbinding realiseren tussen het Binnenhof en de Middenbaan. Bovendien gaan we een snelfietsroute aanleggen richting het station. Daarom starten we dit jaar met de herinrichting van het plein en het verleggen van de Binnenlandse Baan.

Pleinfunctie

Tijdens de inloopavond werden onder andere vragen gesteld over parkeren en de locatie van de weekmarkt. Het Binnenhof blijft bestemd voor parkeren en biedt volgens de gemeente ook in de nieuwe situatie voldoende ruimte om aan de parkeervraag voor het centrum te voldoen. Het aantal parkeerplaatsen op de pleinen blijft gelijk of wordt iets minder volgens een ambtenaar die uitleg gaf aan omwonenden (115 tegen 130 parkeerplaatsen nu). De noordelijke kant zou dan bedoeld zijn voor ambtenaren en gasten van het gemeentehuis. De zuidelijke kant voor bezoekers van de winkels en Het Kruispunt.

Weg verleggen

Belangrijk onderdeel van het voorstel is om de Binnenlandse Baan zodanig te verleggen, dat deze niet meer vlak voor de ingang van de Middenbaan ligt. Hierdoor ontstaat ruimte voor een plein voor Het Kruispunt en de Hema. Dit plein kan gebruikt worden voor kleine evenementen, zoals de kunstmarkt, boekenmarkt of braderie.

Markt

De gemeente stelt dat het voorstel is om de weekmarkt op vrijdag zowel ten noorden als ten zuiden van de Binnenlandse Baan op te stellen. Gisteravond (Woensdag 19 april 2017) kregen bezoekers te horen dat het plan is om de markt alleen aan de Middenbaan kant op te stellen. Hierover is volgende week overleg met de marktorganisatie.

In het ontwerp is verder rekening gehouden met (veilige) oversteekplaatsen. In de nieuwe situatie wordt de Rijnstraat weer een woonstraat van de wijk en niet langer de toegangsweg tot het parkeerterrein op het Binnenhof.

Werkzaamheden

Naar verwachting starten de werkzaamheden dit najaar. Het streven is om deze in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden. Gemeente Barendrecht: “Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met een goede bereikbaarheid van het centrum en andere wegwerkzaamheden. We stemmen dit goed op elkaar af en informeren omwonenden en weggebruikers tijdig.

Voor fietsers komt er een fietspad in twee richtingen aan de noordzijde van de Binnenlandse Baan. Dit fietspad maakt onderdeel uit van de regionale snelfietsroute.

Foto: Wethouder Vermaat geeft uitleg over de plannen aan omwonendenBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »