Kruispunt fietspad Middeldijk krijgt hogere drempels

BARENDRECHT – [Video] Het kruispunt van de Middeldijk met het provinciaal fietspad krijgt toch extra snelheid verlagende maatregelen. Hiertoe heeft wethouder van Noort (verkeer) besloten na overleg met bewoners van de Middeldijk.

Bekijk en beluister hier de raadsvergadering terug van 31 mei 2016 over het kruispunt op de Middeldijk.

In mei van dit jaar vonden er twee ernstige ongevallen plaats op het kruispunt. De wethouder betreurt de ongevallen, maar zegt dat deze ‘vooral zijn toe te schrijven aan het gedrag van de weggebruikers’. Na overleg met bewoners en politie is er besloten om zo snel mogelijk een aantal nieuwe maatregelen door te voeren

Hogere verkeersdrempels

Wethouder Leon van Noort schrijft in een brief aan de omwonenden van het kruispunt: “Om de snelheid van het autoverkeer ter plaatse van de oversteek te verlagen worden hogere drempels aangebracht. Tevens worden waarschuwingsmarkeringen op het wegdek aangebracht en bebording aangepast.” Er zullen, mede op advies van de politie, geen stopborden worden geplaatst: “Door de politie is aangegeven dat men meer verwacht van maatregelen die er voor zorgen dat de snelheid omlaag gaat

Hij vervolgt: “Dit in combinatie met de maatregel om automobilisten te attenderen op de naderende kruising met het fietspad zorgt hopelijk voor minder gevaarlijke situaties. Tevens ontbreekt het de politie aan de capaciteit om deze maatregel regelmatig te handhaven.

Verkeersveiligheid

De wethouder hoopt met de maatregelen de verkeersveiligheid op het kruispunt te verbeteren: “De focus zal nu liggen op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kruising.” Afhankelijk van de vergunningen is het plan om de maatregelen zo spoedig mogelijk uit te voeren: “Na de uitvoering zal de situatie worden gemonitord en zal worden bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Video: BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »