Bewonersvereniging opgenomen in projectgroep Oude Dorpskern, Barendrecht

BARENDRECHT – Een ingezonden bericht van het bestuur van de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht. De vereniging wil graag duidelijk maken wat de vereniging inhoudt en waar ze zich voor inzetten:


Afgelopen week verscheen er een interview met wethouder Vermaat waarin hij persoonlijk de aanval opende op een gemeenteraadslid. Ook verscheen er daarna een artikel op de site van de EVB waarin deze partij ook de aanval opende op de partij van dit gemeenteraadslid.. Dit weekeinde viel er bij menig bewoner ook nog een folder in de bus van de vereniging Dorpskern Oud- Barendrecht. Daarnaast zijn er in de media verschillende artikelen verschenen omtrent de visie van het Doormanplein.

Al deze berichten hebben naar onze mening iets gemeen nl.: onze vereniging: “Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht” wordt op een onjuiste wijze neergezet. Zo lezen we dat we een actiegroep zijn, dat we opgericht zijn omdat we ons verzetten tegen het autovrij maken van het Doormanplein, dat we alle gelegenheid hebben gehad om mee te praten bij de toekomstige plannen van de Oude Dorpskern en ga zo maar door. Helaas is dit allemaal niet juist of onvolledig. Hoogtijd dus om iedereen even mee te nemen in het ontstaan van onze vereniging en hoe het toch mogelijk is dat er rondom onze vereniging zoveel onduidelijkheden bestaan.

Hoe zit het nu werkelijk in elkaar?

Onze vereniging bestaat ruim twee jaar. Wij behartigen de belangen van veel bewoners in en rondom de Oude Dorpskern. In tegendeel tot wat de EVB beweert, zijn wij niet opgericht met als enig doel het verzetten tegen een autovrij Doormanplein. De EVB heeft al in het verkiezingsprogramma aangegeven haast te willen maken met de ontwikkelingen rondom de Oude Dorpskern. Toen duidelijk werd dat de EVB de grootste partij werd hebben wij ons gemeld en aangegeven daar graag over mee te willen praten. De EVB meldde dat ze daar zeer blij mee waren, dat het vervolg snel zou komen en dat we daarin betrokken zouden worden. Citaat: “Uw naam hebben we doorgegeven aan wethouder Vermaat”. Achteraf kunnen we constateren dat dit doorgeven niet gelukt is. We spreken hier van de periode net na de verkiezingen van 2014! Toen de plannen ontstonden en wij niet betrokken werden in het geheel (de projectgroep) hebben we informatieavonden bijgewoond en ons zegje gedaan. In het voorjaar is er een enquête uitgevoerd bij de bewoners en middenstanders rondom het Doormanplein en daaruit bleek dat niemand zat te wachten op het autovrij maken van het Doormanplein. Dat signaal is verder niet opgepakt.

Onze vereniging heeft zich toen genoodzaakt gevoeld om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (dan is er immers sprake van een officieel rechtspersoon). Vervolgens hebben we ons officieel gemeld bij de gemeente, ons standpunt uiteengezet en aangegeven graag betrokken te willen worden bij de plannen die ons als bewoners aangaan. De gemeente heeft in het geheel niet gereageerd op dit verzoek. Via de lokale media hebben we kenbaar gemaakt dat we nog een enquête hebben uitgevoerd (maar dan veel breder dan de eerste) en daaruit bleek dat de bewoners rondom het Doormanplein resoluut tegen het autovrij maken zijn. Tot aan dat moment (juli 2015) heeft noch de gemeente, noch de wethouder, noch de EVB gereageerd op onze pogingen om in contact te komen.

We hebben als laatste redmiddel contact gezocht met een aantal politieke partijen en deze hebben dit op de agenda gezet, het CDA heeft dit gedaan met steun van de PvdA. Er volgde daarna nogal wat gedoe in de gemeenteraad en in de social media over dit onderwerp. Uiteindelijk hebben we als vereniging aan tafel gezeten met de Wethouder. Dit was een goed en constructief gesprek. Aanvankelijk had de wethouder aangegeven er nog niet zeker van te zijn of onze vereniging opgenomen zou worden in de projectgroep die ingesteld is om de visie rondom de Oude Dorpskern vorm te geven. In het gesprek heeft de wethouder het belang hiervan ingezien, mede op ons aangeven dat we ons als eerste gemeld hadden om een steentje bij te dragen maar dat dit nooit is opgepakt van de zijde van de gemeente.

Deze week wordt vanuit de gemeentepolitiek zoals eerder aangegeven de aanval geopend op het CDA en haar raadsleden. Dat begrijpen we niet. Hoe kan het nu toch zover komen dat de partij (CDA) die heeft ingezien dat er iets is mis is gegaan in de vertegenwoordiging rondom de plannen van de Oude Dorpskern door diegene die aantoonbaar de zaak heeft laten liggen (EVB) , in een kwaad daglicht wordt gesteld? Dat betreuren we ten zeerste omdat dit allemaal niet zo had hoeven lopen als onze verzoeken gedurende de afgelopen anderhalf jaar gewoon waren opgepakt. Fouten maken we allemaal, dat is niet erg maar dan is het ook sportief om dat toe te geven als dat aan het licht komt.

In ieder geval lijkt het ons niet zo sjiek om de schuld van alles wat gepasseerd is dan ook nog eens bij diegene te leggen die er toe heeft bijgedragen dat dit probleem is opgelost wetende dat je zelf deze zaak hebt laten liggen! Wij gaan het gedoe in ieder geval achter ons laten, we zetten er een punt achter. Vanaf half september treden we toe tot de projectgroep, de uitnodiging daartoe hebben we inmiddels ontvangen. Daar gaan we constructief de belangen van de 130 leden (bewoners en middenstanders) vertegenwoordigen. De onderwerpen die ons bezig houden zijn:

De inrichting van het Doormanplein, de verkeerssituatie in de Oude Dorpskern, de bereikbaarheid voor alle bewoners en medewerkers van de middenstand, het samenleven van de horeca en bewoners en zeer zeker de leefbaarheid en veiligheid van de Oude Dorpskern.

– Het bestuur van de “ Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht”


Zie ook: Bewonersvereniging opgenomen in projectgroep Oude DorpskernBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »