Duidelijkheid gevraagd over lekke gasleiding Talmaweg

BARENDRECHT – Afgelopen woensdag rukte de brandweer met spoed uit vanwege een gaslek aan de Talmaweg. Vanwege de verhoogde concentratie gas werd er opgeschaald naar ‘Middelhulpverlening’: meer brandweerlieden om metingen uit te voeren in en rond de omliggende woningen.

Een gasleiding onder de straat bleek lek te zijn waardoor het gas zich via de straat en het riool een weg naar buiten probeerde te banen. Omwonenden lieten aan BarendrechtNU weten dat dit niet de eerste keer was dat er een gaslucht in de straat hing. Een deel van de leiding is inmiddels vervangen.

Vragen

De verantwoordelijk wethouder heeft gisteren (Vrijdag 4 september 2015) schriftelijke vragen ontvangen van Echt Voor Barendrecht (EVB). De partij wil aan de hand van een lijst met vragen exact weten wat er aan de hand is en was:

 1. De Hoefslag en de Talmaweg liggen geografisch dicht bij elkaar. Had het incident aan de Hoefslag ook te maken met mogelijk een slechte gesteldheid van de gasleiding ?
 2. Zijn de bewoners aan de Talmaweg en Hoefslag ontruimd? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe is de communicatie met de bewoners en omwonenden verlopen? Wie heeft gecommuniceerd?
 4. Waren er risico’s voor de bewoners en omwonenden aangezien er een hoge concentratie gas is gemeten?
 5. Zijn er naast gas ook andere stoffen vrijgekomen?
 6. Kunt u aangeven hoeveel meldingen m.b.t. “gaslucht” er in 2014 en 2015 zijn binnengekomen?
  • A. Hoeveel van die meldingen had te maken met een defecte leiding?
  • B. Is er een stijging zichtbaar tussen het aantal meldingen van gaslucht en het aantal gaslekken?
 7. Worden de gasleidingen periodiek geïnspecteerd ?
  • A. Zo ja, wanneer was de laatste inspectie?
   • i. Wat is de frequentie van inspectie?
  • B. Zo ja, zijn er meer gasleidingen in Barendrecht die gerepareerd moeten worden?
   • i. Zo ja, kunt u aangeven welke dat zijn en waar deze zijn gesitueerd?
  • A. Zo nee, waarom vind t er geen inspectie plaats?
 8. Kunt u aangeven of de meldingsprocedure bij deze meldingen goed is verlopen?
 9. Kunt u aangeven hoe de inspectie en het onderhoud contractueel is vastgelegd?
 10. Wordt het uitgevoerde onderhoud door de gemeente gecontroleerd?


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »