Tentoonstelling: Tsjechische kerkhervormer Jan Hus in Barendrecht

BARENDRECHT – Op zes juli was het 600 jaar geleden dat Jan Hus Hus in Constantz op de brandstapel werd verbrand. Hus was een filosoof, kerkhervormer en is belangrijk voor de Tsjechische identiteit. In de maand september worden twee evenementen in Barendrecht rond Jan Hus georganiseerd.

Informatieavond 10 september

De Stichting Stedenband en de werkgroep Vorming en Toerusting van de kerken in Barendrecht organiseren op donderdag 10 september een avond over Jan Hus met de titel: Waarom herdenken we Jan Hus?

Op deze avond zal Peter Moree, predikant in Praag (Tsjechië), vanuit verschillende gezichtspunten uitleg geven over het belang van Hus. De avond is voor iedereen toegankelijk en begint om 20.00 uur in de zaal van de Bethelkerk, Schaatsbaan 1 te Barendrecht. De musicus Hans van Gelder zal muziek uit de tijd van Hus laten horen.

Tentoonstelling

De dag erop, vrijdag 11 september om 16.00 uur wordt een postertentoonstelling over het leven van Hus in de hal van het gemeentehuis van Barendrecht geopend door de ambassadeur van Tsjechië. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Het Tsjechisch Centrum en de Stedenband Barendrecht-Louny die 25 jaar bestaat. De tentoonstelling is tot 3 oktober te bekijken.

Voor beide activiteiten komt een afvaardiging uit Louny, partnergemeente, naar Barendrecht: de predikant van de Hussitische kerk, de burgmeester van Louny en een gemeenteraadslid. Meer informatie zie: stedenbandbarendrecht.nl

Waarom aandacht voor Hus?

Het is dit jaar 600 jaar gelden dat de kerkhervormer Johannes Hus op de brandstapel in Konstanz om het leven kwam. Hus is geboren in Bohemen, nu onderdeel van Tsjechië. Ondanks het feit dat Tsjechië grotendeels atheïstisch is, is Hus voor de Tsjechen belangrijk. Op de lijst voor de Grootste Tsjech aller tijden uit 2005 staat hij in de top tien. Dat heeft alles te maken met de rol die Hus gespeeld heeft in het nationaal bewustzijn van de Tsjechen. Hij wierp zich op tegen de toenemende germanisering en hij leverde een belangrijke bijdrage aan het Tsjechische alfabet.

Hus was één van de eerste kerkhervormers, hij leefde meer dan 100 jaar voor Calvijn en Luther. Hus was een geweldig spreker die preekte in de landstaal: het Tsjechisch. Hij bracht de boodschap van de Engelse kerkhervormer Wyclif op aansprekende wijze. Hus verzette zich tegen de kerkelijke hiërarchie. Dit werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd geëxcommuniceerd en in 1415 werd hij door het concilie van Konstanz ter dood veroordeeld.

Update 18 september: Video

Bas Romeijn maakte de volgende video van de opening van de tentoonstelling:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Aankondigingen« | »