Windmolen

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht, die sceptisch staat tegenover het plaatsen van overlast gevende windturbines binnen haar eigen gemeentegrenzen en in de nabije omgeving, wil op een interactieve manier met u van gedachten wisselen over dit onderwerp. De informatieavond is op maandag 3 april van 19.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis.

Tijdens deze avond is er een toelichting op de planologische procedure van de gemeente Binnenmaas en geeft de Stichting Wind van Voren een toelichting op de effecten van windturbines. Hierna wordt er in groepen uitéén gegaan om samen van gedachten te wisselen. Hierbij is het ook mogelijk nog een reactie te geven op de plannen van de provincie. Zowel voor- als tegenstanders en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om naar de avond te komen.

Zie ook: 30 maart: Inloopavond over windmolens in Barendrecht door de provincie

College geen voorstander windenergie

Barendrecht is één van de meest urbane gebieden in de regio: dichtbebouwd, tussen de rijkswegen A15 en A29, naast een drukke vaarweg Oude Maas met transport van gevaarlijke stoffen én een uitgebreid spoornetwerk. Daarom is het college geen voorstander van overlast gevende windturbines. Het Rijk en de Provincie hebben echter verplichte afspraken over windenergie. Om deze reden heeft de gemeente een uitgebreid toetsingskader opgesteld. Een initiatiefnemer moet aan alle hierin gestelde eisen voldoen, voordat de procedure voor de plaatsing kan worden gestart.

Foto: Patrick FinneganBekijk hier meer artikels uit de categorie Aankondigingen« | »