Windmolen

BARENDRECHT – De Provincie Zuid Holland bereidt momenteel een milieueffectonderzoek voor naar de mogelijke locaties voor windmolens in de regio Rotterdam.

De effecten op leefomgeving en milieu, zoals geluid, slagschaduw, natuur en landschap, worden dan onderzocht. Om de doelstelling van 150 megawatt te halen zijn er inmiddels meer alternatieve windmolen locaties toegevoegd door de provincie, ook in Barendrecht.

Provincie heeft het laatste woord

Inwoners, de politiek en verenigingen hebben inspraak in dit onderzoek, door middel van een ontwerp toetsingskader. Hierin zijn specifieke, lokale eisen voor bijvoorbeeld gezondheid, welzijn, veiligheid, recreatie en natuur opgenomen. Hoe effectief dit middel is zal echter moeten blijken als er niet aan de eisen wordt voldaan: wil de gemeente uiteindelijk toch niet  meewerken aan het plaatsen van windmolens, dan kan de provincie al onze lokale eisen negeren en de windmolens door een inpassingsplan alsnog plaatsen.

Mede door dit middel werkt de politiek momenteel mee aan het toetsingskader. Het college is namelijk geen voorstander van het plaatsen van windmolens in Barendrecht. Een simpele ‘Nee’ was door dit middel van de provincie echter geen optie. Met het toetsingskader wil het college nu, zo goed als mogelijk, de regie houden.

Inwoners

In het ontwerp toetsingskader van de gemeente is de input van inwoners en (belangen)verenigingen verwerkt. Er zijn in totaal 16 inspraakreacties ontvangen. De gemeenteraad neemt op 13 oktober een definitief besluit over het toetsingskader (op 22 september vindt behandeling in de adviserende commissie Ruimte plaats).

Alternatieve locaties

Voor Barendrecht zijn Heinenoordtunnel (Oude Maas), Vaanplein en Bedrijven Terrein Oost (BT Oost) de locaties waar mogelijk windmolens komen. De afgelopen periode zijn er echter enkele windmolen locaties in onze regio vanwege ‘technische redenen’ afgevallen. Om de doelstelling van 150 megawatt (MW) toch te kunnen halen, zijn daarom alternatieve locaties in de regio toegevoegd.

Wie de kaart met (alternatieve) locaties bekijkt (PDF, 2.7MB) hoeft overigens geen rekenwonder te zijn om te zien dat in ons dichtbevolkte gebied maar weinig locaties beschikbaar zijn. Desondanks heeft de provincie een aantal gebieden aangewezen. Vergelijk je ‘onze’ windmolen locaties bijvoorbeeld met het veel grotere gebied rond Oostvoorne, Brielle en Hellevoetsluis, dan kom je tot de conclusie dat onze locatie wat betreft oppervlakte zo’n 30 tot 40 keer in dat gebied zou passen. Sterker nog, al die gebieden bij elkaar beslaan een groter oppervlak dan heel Barendrecht. Moeten we hier dan echt een paar ‘paaltjes’ in Barendrecht willen plaatsen?

Windmolens in Barendrecht

Voor Barendrecht is dit Bedrijven Terrein Oost: direct naast twee locaties die de provincie al heeft bestempeld als ‘potentiële windmolen locaties’. Eén hiervan ligt in Barendrecht en de andere in Ridderkerk, beiden tegen de gemeentegrens aan. Als blijkt dat de alternatieve locaties geschikt zijn voor windmolens, kunnen Provinciale Staten ze opnemen in de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit.

Problemen doorschuiven

Inwoners van Ridderkerk, op de grens met Barendrecht, hebben overigens enige tijd geleden al bezwaar gemaakt tegen de locatie BT Oost. In Ridderkerk is tegen de grens ook een gebied aangewezen als mogelijke windmolen locatie. Daarnaast maakte de gemeente Barendrecht eerder dit jaar al bezwaar tegen windmolens aan de overkant van de Oude Maas. Diverse politieke partijen riepen inwoners van Barendrecht op om ook bezwaar te maken.

Realisatie windmolens

Na de zomer van 2016 blijkt uit de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit op welke locaties in de regio daadwerkelijk windmolens komen. Dat is een eerste stap om windmolens op deze locaties planologisch mogelijk te maken. Ook op de herziene visie kunt u richting de provincie reageren. Op basis van het toetsingskader besluit de gemeente wel of geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan om windenergie in Barendrecht mogelijk te maken.

Zoals gesteld kan de provincie echter, wanneer de gemeente niet meewerkt, een inpassingsplan opstellen om windenergie toch mogelijk te maken in onze gemeente.

Foto: Patrick FinneganBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »