BARENDRECHT – [Video] De gemeenteraad heeft gisteravond (Dinsdag 21 april 2015) uren lang vergaderd. In deze vergadering ging het hoofdzakelijk over twee moties tegen wethouder Vermaat: de motie schijn van belangenverstrengeling (CDA, reactie) en later in de vergadering een motie van wantrouwen (PvdA).

Zie ook: Dinsdag besluit over motie schijn van belangenverstrengeling centrumaanpak

Beide moties konden geen meerderheid krijgen in de raad, maar dit scheelde niet veel. De motie schijn van belangenverstrengeling: 16 tegen, 13 voor en de motie van wantrouwen: 15 tegen, 14 voor.

Bij deze tweede motie stemde de VVD opnieuw verdeeld (reactie): een voor-stemmer gaf aan dat er sprake was van een vertrouwensbreuk. De motie van wantrouwen werd verder gesteund door de fracties PvdA, CDA, SGP/CU en GroenLinks (reactie).

Wantrouwen

De motie van wantrouwen werd ingediend nadat de raad, met name de fractievoorzitters, van mening waren dat bepaalde notulen niet overeen kwamen met een eerder gehouden besloten gesprek tussen Vermaat en de fractievoorzitters. Hier ontstond achteraf verwarring over of er nu wel of niet is benoemd door de wethouder om hoeveel panden het gaat die zijn broer bezit. De interpretatie van pand, pandje, winkel en ‘enig vastgoed’ werd meermaals door elkaar gebruikt waardoor onduidelijkheid ontstond.

De informatie uit dit gesprek en een brief die gisterochtend (Dinsdag 21 april 2015) naar de raad was verzonden kwam volgens de meeste fractievoorzitters niet overeen met wat er in het geheime gesprek is besproken. Deze verwarring van informatie veroorzaakte de breuk in vertrouwen bij de oppositie. De wethouder verzocht de raad zelf om de geheime notulen openbaar te maken (PDF) zodat duidelijk kon worden wat er was besproken. Nadat al deze documenten openbaar waren gemaakt en de raadsleden deze hadden gelezen werd er gestemd over beide moties

Centrumaanpak

Wethouder Vermaat houdt dus de centrumaanpak in zijn portefeuille. Binnenkort zal hij de fasering van dit project toelichten aan de gemeenteraad.

Reactie college interpellatiedebat

Het college heeft de gemeenteraad na de vorige vergadering een uitgebreide reactie gestuurd op het interpellatiedebat van 24 maart en de ingediende motie. Hierin staat onder andere: “In de portefeuille Centrum Aanpak heeft het college afgesproken te werken met het zogenaamde ‘meerogenprincipe’. In de praktijk betekent dit dat de portefeuille rechtstreeks is verbonden met de portefeuilles ‘ruimtelijke ontwikkeling’ en ‘financiën/grondbedrijf’. Hierbij heeft het college, om (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen, functiescheiding toegepast. De portefeuille Centrum Aanpak kent verschillende portefeuillehouders. In dit bestuurlijk hoofddossier is er bewust geen sprake van één verantwoordelijk collegelid.

In de reactie concludeerde het college dat er wat haar betreft hiermee voldoende integriteitswaarborgen in het dossier zitten.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »