Wethouder Vermaat houdt (voorlopig) Centrumaanpak in zijn portefeuille

BARENDRECHT – Aanstaande dinsdag gaat de gemeenteraad opnieuw een besluit proberen te nemen over de motie schijn van belangenverstrengeling van het CDA. In deze motie stelt het CDA dat wethouder Vermaat het project centrumaanpak in zijn geheel moet overdragen aan een andere wethouder. De motie komt voort uit een inspraakmoment van een Barendrechtse burger in de raad: hieruit bleek de broer van de wethouder panden te bezitten in het centrum van Barendrecht.

Vorige maand was de gemeenteraad in tweeën gespleten over dit onderwerp door een gelijk aantal voor en tegenstanders van de motie. De partijen CDA, SGP/CU, GroenLinks en PvdA stemden in met de motie. Collegepartijen D66 en EVB waren tegen. Alleen de VVD kon het binnen de partij niet eens worden met elkaar: 3 voor- en 2 tegenstanders.

Informatie-offensief

Afgelopen vrijdag heeft wethouder Vermaat de gemeenteraad geïnformeerd over de fasering van de centrumaanpak. Hierin werd niet alleen geïnformeerd over de fasering, maar werd er nadrukkelijk benoemd en beschreven dat het centrumaanpak een college project is en dus niet slechts van één wethouder. Vermaat noemt zichzelf hierbij de “coördinerend portefeuillehouder” die als woordvoerder dient namens het hele college.

De wethouder (en het college) werd eerder door oppositiepartijen verweten niet genoeg te hebben geïnformeerd over de panden van zijn broer. Met de informatie van afgelopen vrijdag zijn de voor-stemmers van de motie binnen de VVD mogelijk tevreden gesteld waardoor ze dinsdag weer volledig achter het college staan.

Fasering

Zoals het er nu naar uit ziet is het centrumaanpak plan opgedeeld in 22 fasen, waaronder de kansenverkenning, belastingen, parkeren en de diverse locaties waaronder de Maasstraat, Meester Lohmanstraat, postkantoorlocatie, ‘t Vlak en Onderlangs. In de verschillende fasen worden de andere wethouders uit het college betrokken, ook zijn dit momenten waarop de raad betrokken wordt bij de besluitvorming. De wethouder zal aanstaande dinsdag, na het behandelen van de motie, verder ingaan op de fasering van de centrumaanpak. De huidige planning voor het realiseren van bepaalde locaties reikt al tot in 2018.

Ingezonden stuk EVB

Echt voor Barendrecht stuurde in de week na het debat het volgende stuk in over integriteit, schijn van belangenverstrengeling en beeldvorming:


De Barendrechtse politiek werd de afgelopen weken gedomineerd door de termen integriteit, schijn van belangenverstrengeling en beeldvorming.

Aanleiding was een inspreekbeurt tijdens een commissievergadering. Een burger wees de aanwezige raadsleden op het feit dat de heer Jan Vermaat, broer van onze wethouder, panden heeft op en rond de Middenbaan en dat daardoor sprake zou zijn van belangenverstrengeling. De wethouder is immers verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Centrumaanpak’.

Burgemeester Van Belzen heeft tijdens de vergadering direct gereageerd en meegedeeld dat dit al voor het aantreden van het nieuwe college van B&W bekend was en dat in het kader van integriteit hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Een tussentijdse aankoop door Jan Vermaat vorig najaar is door de wethouder per omgaande binnen het college gemeld en vastgelegd. Daarbij moet opgemerkt worden dat geen enkel pand van Vermaat deel uitmaakt van de centrumplannen. Anders gezegd, de gemeente is absoluut niet voornemens een van de panden van Vermaat aan te kopen.

De oppositie zag de inspreekbeurt maar al te graag als een prima politieke aanleiding én kapstok om dat wat bij zeer vele Barendrechters al jaar en dag bekend was, ogenblikkelijk aan te kaarten als spoedonderwerp voor een raadsvergadering. Opmerkelijk was dat een fractievoorzitter zelfs speciaal kwam opdraven voor de tien minuten inspreektijd van de burger en diens buurman van de Binnenlandse Baan. Voorkoken heet dat.

Zo’n gerecht wordt vervolgens traditiegetrouw ook door de pers geproefd en met de lezers gedeeld. Gelukkig meestal objectief en genuanceerd. In een enkel geval met een overdaad aan zelfbereide, maar gratis aangeleverde kruiden. Met het gevaar dat men maar blijft proeven….

Waar het dan nog naar smaakt, is niet zo relevant meer. Het is in elk geval smeuïg en uitermate kruidig. Dat zullen de meeste lezers aan de ontbijttafel namelijk zo hebben ervaren. Beeldvorming heet dat.

Tijdens het door het CDA aangevraagde interpellatiedebat bleek de integriteit van wethouder Vermaat geen probleem. Integendeel, dat zit wel goed, aldus de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij zelf. Het probleem zit ‘m in de schijn van belangenverstrengeling en de beeldvorming. En laten dat nou precies die gratis aangeleverde ingrediënten zijn, die nota bene via diezelfde partijen in de wok van de journalist zijn gedeponeerd.

Vervolgens wordt er een motie ingediend op basis van vragen die één burger stelt over mogelijke vermenging van belangen. Een burger die zelf ook een nadrukkelijk belang heeft. De motie, gesteund door de oppositie en een deel van de fractie van coalitiegenoot VVD, verzoekt het college om wethouder Vermaat zijn portefeuille Centrumaanpak over te dragen aan een collega.

Tja, als incidentele vragen van burgers in Barendrecht de opmaat gaan worden voor zo’n stevige motie, dan kunnen we nog wat gaan beleven.

Na zoveel jaren praten én verspilling gebeurt er eindelijk wat met het centrum. Het gehele college is energiek bezig met deze aanpak. Maar zeker ook op vele andere fronten is men druk aan de slag om nieuw beleid tot stand te brengen. Blijkbaar zijn de druiven erg zuur, dat er nu zulke middelen worden ingezet om de wethouder en dus ook EVB te beschadigen.

We houden echter de SCHIJN niet op en laten ons zeker niet van de wijs brengen; EVB staat pal achter het college en gaat zoals altijd voor de inhoud. Daar kunt u van op aan. En op integere wijze; dat zeker!

Ingezonden stuk door: EVB
Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »