Nieuw centrum Barendrecht: Uitbreiding winkels, sloop woningen en meer parkeerplaatsen (Centrum Barendrecht)

BARENDRECHT – Het CDA Barendrecht is van mening dat de voorgestelde plannen voor de herontwikkeling van het centrum van Barendrecht tekort schieten op het gebied van levensloopbestendige woningen. In onderstaand bericht geeft het CDA hierover uitleg en wordt er een oproep gedaan aan EVB, VVD en D66 om de plannen op dit punt aan te passen.


 

Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen dichtbij winkels en daarbij zoveel mogelijk gebruik kunnen blijven maken van hun eigen sociale netwerk.

In de centrumplannen van de coalitie van EVB, VVD en D66 komen er slechts 135 levensloopbestendige woningen bij. Dit is minder dan in de oude plannen. Dit aantal is bovendien misleidend want in de plannen worden tevens veel (ca 33) woningen gesloopt en dan nog helaas in het sociale huur segment.

Volgens de ouderenbonden is er veel behoefte aan seniorenwoningen en het CDA vindt dat zij hierin gelijk hebben.  Het CDA vindt dat voor de 12,3 miljoen kostende plannen van EVB, VVD en D66  te weinig ruimte wordt gecreëerd voor woningbouw voor m.n. ouderen.  De CDA fractie wil dat er meer  woningen gerealiseerd worden in het centrum, die ruimte is er ook.

Het CDA heeft de volgende vragen aan het college gesteld.

  • Hoeveel behoefte is er nu eigenlijk aan welk type woning en in welk segment?
  • Heeft het college de actuele woningbehoefte scherp op het netvlies?

Pas als duidelijk is wat de behoefte is kunnen we verder praten.

CDA Barendrecht doet een oproep aan EVB, VVD en D66. Veel oudere mede- Barendrechters willen in het centrum wonen: Geef hun die kans!Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »