BARENDRECHT – Vandaag (Donderdag 2 oktober 2014) heeft het college haar collegeprogramma 2014-2018 (PDF) naar buiten gebracht. Het collegeprogramma heeft de titel: Een sterk Barendrecht, doe mee! meegekregen. De ambities uit het coalitieakkoord van EVB, VVD en D66 zijn hierin verder doorvertaald.

Een sterk Barendrecht, doe mee!

Een sterk Barendrecht, doe mee!” is de titel van het collegeprogramma 2014-2018. De komende vier jaar bouwt het college verder aan een sterk en solide Barendrecht. Dat doet ze niet alleen, maar samen met de inwo­ners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met ruimte voor plannen, ideeën, suggesties van iedereen.

Flexibel bestuur

Er komen meer taken vanuit de Rijksoverheid naar de gemeente toe, door grote hervormingen van het kabinet in de verzorgingsstaat. Daarnaast verandert ook de samen­leving. Dat vraagt van een gemeente flexibiliteit en een andere rol. Daarbij maakt het college in toenemende mate gebruik van de kracht in de samenleving.

Gezamenlijke ambities

De nieuwe rol van de gemeente is al zichtbaar in dit collegeprogramma. De collegeleden zijn uitgebreid met inwoners, bedrijven en maat­schappelijke partners in gesprek gegaan over hoe we met elkaar een sterk Barendrecht gaan realiseren. En wat de gezamenlijke ambities daarin zijn. In dit collegepro­gramma zijn deze ambities voor de komende vier jaar verdeeld over vier thema’s.

Duurzaam

We leven in een tijd waarin klanten en inwoners meer verwachten dat bedrijven en overheden op een duur­zame wijze handelen, besturen en ondernemen. Het dagelijks leven raakt er ook steeds meer mee doorspekt. En natuurlijk is ook de kennis en kunde op het gebied van duurzaam­heid de laatste decennia fors ontwikkeld. In dit college­programma is nadrukkelijk aandacht voor duur­zaamheid. Het is de groene draad door het programma. Met activiteiten en plannen die gericht zijn op een goede toekomst voor iedereen.

Meetbaar

Om zichzelf op koers te houden in deze periode van ver­anderende rollen, taken en verantwoordelijkheden heeft het college in dit collegeprogramma een aantal concrete en meetba­re ambities geformuleerd. Ze roept iedereen op om een bijdrage te leveren aan een sterk Barendrecht: een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is!Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »