Informatieavond windenergie: Niemand weet of er windmolens in Barendrecht komen

BARENDRECHT – [Foto’s + Video’s] Niemand weet (zeker) of de windmolens in Barendrecht er daadwerkelijk gaan komen, althans als je naar zowel de voor- als tegenstanders luistert. Tijdens de informatieavond windenergie van afgelopen dinsdag (16 september) leek iedereen wel ergens van overtuigd, maar werden meningen over diverse onderwerpen lijnrecht tegenover elkaar gezet: wel geluidsoverlast, geen geluidsoverlast; wel gezondheidsklachten, geen gezondheidsklachten; wel de beste manier om duurzame stroom op te wekken, niet de beste manier om duurzame stroom op te wekken.

Deze en vele andere onderwerpen, door zowel de sprekers als aanwezige (kritische) Barendrechters en betrokkenen, kwamen gedurende de avond voorbij. Op dit moment heeft de discussie betrekking op twee potentiële locaties voor de plaatsing van enkele windmolens: langs de Oude Maas en/of ter hoogte van verkeersknooppunt Vaanplein.

Nog geen beslissing

Er is op dit moment nog geen enkele beslissing genomen over het wel of niet plaatsen van windmolens in Barendrecht. Zowel op de vraag óf en waar deze (exact) zouden moeten worden geplaatst is nog geen antwoord. Ook op politiek niveau is hier tot op heden nog niets over besloten. Er wordt momenteel enkel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van windenergie.

Hier reist echter wel direct de vraag in hoeverre de provincie Zuid-Holland (wettelijk bevoegd tot het realiseren van de windenergie opdracht) al definitief heeft besloten dat er in Barendrecht windmolens moeten komen. Deze vrij cruciale vraag kwam tijdens de informatieavond enkele keren naar voren, maar bleef mede door de vele tegenstrijdige informatie nog onbeantwoord. Onder de sprekers waren zowel voor- als tegenstanders van windmolens, maar iedere partij had duidelijk zijn eigen belangen.

Vanuit de provincie is al meermaals gedicteerd dat er windmolens in Barendrecht zullen gaan komen. Daarbij stellen ze dat de invulling hiervan nu wordt samengesteld door met burgers en betrokkenen in gesprek te gaan. Ze willen graag dat deze partijen gaan participeren, maar daar staat tegenover dat ze het alsnog zelf zullen gaan regelen als hier voor hun geen (passende) uitkomst uit voortkomt.

Wethouder Monhemius (met o.a. de portefeuilles duurzaamheid, milieu, recreatie & vrije tijd en ruimtelijke ontwikkeling) moest de avond dus ook besluiten met de conclusie dat zij ook nog niet weet of er windmolens in Barendrecht gaan komen.

Gezondheid: Geluid en slagschaduw

Twee van de sprekers tijdens de informatieavond gingen specifiek in op de gezondheidsrisico’s van windmolens. Terwijl de ene spreker stellig beweerde dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor gezondheidsrisico’s door windmolens, vertelde een andere spreker exact het tegenovergestelde. De stichting ‘Wind van voren’ (tegenstander van windenergie in Barendrecht) stelde dat windmolens wel degelijk een (groot) risico voor de gezondheid kunnen zijn en dit zou ook al eerder zijn gebleken. Een veelvoorkomend negatief effect van het geluid door de windmolens zou migraine zijn, maar in het ergste geval zou iemand zelfs epilepsie kunnen krijgen door de hinderlijke slagschaduw van de wieken van de windmolen, zo stelde de actiegroep.

Andere sprekers hadden deze bewering al weerlegd door te refereren naar het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar de negatieve gezondheidseffecten. Daarnaast vertelden ze zelf windmolens te hebben bezocht en zou het allemaal wel meevallen.

Meer informatie over de gezondheidsrisico’s kunt u terugluisteren en bekijken in onderstaande video (28:00: Slagschaduw en geluid).

Vragen

Na iedere spreker kregen de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen. Naast een flink aantal vragen kwamen ook de emoties geregeld naar boven. Het grootste deel van de aanwezigen zit niet te wachten op de windmolens en liet dit ook weten. De vragen waren kritisch, maar een aantal keer ook corrigerend richting de sprekers. De verschillen in interpretatie van stukken informatie was duidelijk aanwezig.

Een ondernemer die in de zaal zat stelde een vraag over hoe hij zijn onderneming kon verduurzamen. Investeren in windmolens is een mogelijkheid, maar wat zijn de alternatieven? Bekijk en beluister de discussie in video 2 rond 16:30.

Alle gestelde vragen zijn in onderstaande video’s te bekijken en beluisteren na iedere presentatie door de sprekers.

Locatie

In het huidige onderzoek wordt er gekeken naar de locaties Vaanplein (thv verkeersknooppunt Vaanplein A15/A29) en langs de Oude Maas (beide kanten langs de A29). Eerder was ook een locatie ter hoogte van de Dierensteinweg aangewezen als locatie voor windmolens, maar deze is inmiddels vervallen.

Tijdens de informatieavond is niet duidelijk geworden waar de windmolens exact worden geplaatst in eerder genoemde gebieden. Er werd aangegeven dat dit nu juist onderdeel is van het onderzoek en het participatieproces. Wie ‘mee wil doen’ kan zich daar over uitspreken. De suggestie dat er echt inspraak is die ook beslissingen kan beïnvloeden lijkt echter beperkt door de manier waarop de provincie zich opstelt. Dit gevoel leek bij een groot aantal bezoekers van de informatieavond aanwezig te zijn. De participatie heeft de schijn van inbreng, maar alleen als deze binnen de relatief strakke kaders valt die al eerder zijn vastgesteld.

Vervolg

De komende maanden zullen er nog diverse bijeenkomsten, een excursie en discussiemomenten zijn rond de windenergie in Barendrecht. Gemeente Barendrecht: “Hoewel het college van burgemeester en wethouders geen voorstander is van het plaatsen van windturbines, vindt zij het belangrijk om regie te houden en die niet uit handen te geven aan de provincie“.

Binnenkort kunt u als inwoner van Barendrecht ook aangeven wat u belangrijk vindt: “Het toetsingskader wordt 4 november behandeld in de openbare commissievergadering Ruimte. U kunt dan inspreken. Als de commissie Ruimte het toetsingskader vrijgeeft voor inspraak, betrekken wij (de gemeente Barendrecht) actief bewoners en geïnteresseerden om te inventariseren welke voorwaarden zij van belang vinden.

Naar verwachting zal er begin 2015 een beslissing worden genomen omtrent het onderwerp windenergie.

 Zie ook: Commissie Ruimte geïnformeerd over windmolens in Barendrecht

Video’s

Video 1 (58 min)


Video 2 (45 min)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »