BARENDRECHT – [Stellingen] Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (GR18) plaats. In Barendrecht doen 7 partijen mee aan deze verkiezing: EVB,CDA, VVD, SGP-ChristenUnie, D66, PvdA en GroenLinks.

Wat wil iedere partij? Waar staan ze voor? En wat willen ze bereiken? De komende week publiceert BarendrechtNU iedere dag een artikel en video van één van deze partijen. Iedere partij(lijsttrekker) stelt zichzelf voor en beantwoordt een aantal vragen over (de toekomst van) Barendrecht (zie ook: verantwoording).

Stellingen

BarendrechtNU vroeg alle partijen naar hun standpunt over de onderstaande 11 stellingen. Deze week kun je meer lezen en horen over hoe de partijen de gemeente Barendrecht de komende vier jaar willen besturen:

Stelling: Barendrecht UIT de BAR organisatie?

CDA Tegenstander
D66 Tegenstander
EVB Voorstander
GROENLINKS Tegenstander
PVDA Tegenstander
SGP-ChristenUnie Tegenstander
VVD Tegenstander

Stelling: Windmolens in Barendrecht?

CDA Tegenstander
D66 Tegenstander
EVB Tegenstander
GROENLINKS Voorstander
PVDA Tegenstander
SGP-ChristenUnie Tegenstander
VVD Tegenstander

Stelling: Meer en frequenter openbaar vervoer in Barendrecht?

CDA Voorstander
D66 Voorstander
EVB Voorstander
GROENLINKS Voorstander
PVDA Voorstander
SGP-ChristenUnie Neutraal
VVD Voorstander

Stelling: Meer fietspaden in Barendrecht?

CDA Voorstander
D66 Voorstander
EVB Voorstander
GROENLINKS Voorstander
PVDA Neutraal
SGP-ChristenUnie Voorstander
VVD Voorstander

Stelling: Een volwaardig politiebureau in Barendrecht?

CDA Voorstander
D66 Neutraal
EVB Voorstander
GROENLINKS Neutraal
PVDA Voorstander
SGP-ChristenUnie Neutraal
VVD Voorstander

Stelling: Een open lucht zwembad in Barendrecht?

CDA Neutraal
D66 Tegenstander
EVB Voorstander
GROENLINKS Tegenstander
PVDA Voorstander
SGP-ChristenUnie Tegenstander
VVD Neutraal

Stelling: Meer geld (tov afgelopen periode) naar veiligheid (bijv. BOA’s of andere maatregelen)?

CDA Voorstander
D66 Voorstander
EVB Voorstander
GROENLINKS Voorstander
PVDA Voorstander
SGP-ChristenUnie Voorstander
VVD Voorstander

Stelling: Gratis openbaar vervoer ook voor minima?

CDA Voorstander
D66 Voorstander
EVB Neutraal*
GROENLINKS Voorstander
PVDA Voorstander
SGP-ChristenUnie Voorstander
VVD Tegenstander

* Op woensdag 14 maart heeft de EVB verzocht de beantwoording van deze stelling aan te passen van ‘Tegenstander’ naar ‘Neutraal’.

Stelling: Meer geld (tov afgelopen periode) naar armoedebestrijding?

CDA Neutraal
D66 Voorstander
EVB Neutraal
GROENLINKS Voorstander
PVDA Voorstander
SGP-ChristenUnie Neutraal
VVD Tegenstander

Stelling: TramPlus met 50 ipv 30km/u door Carnisselande?

CDA Tegenstander
D66 Tegenstander
EVB Tegenstander
GROENLINKS Tegenstander
PVDA Tegenstander
SGP-ChristenUnie Tegenstander
VVD Tegenstander

Stelling: Hondenbelasting moet in Barendrecht worden afgeschaft?

CDA Neutraal
D66 Neutraal
EVB Tegenstander
GROENLINKS Neutraal
PVDA Voorstander
SGP-ChristenUnie Neutraal
VVD Voorstander

Zie ook: Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing 2018 vastgesteld: 7 partijen, 140 kandidaten

Verantwoording

De artikels die komende week op BarendrechtNU worden gepubliceerd bevatten de antwoorden die door de partijen zelf zijn aangeleverd. Iedere partij is door BarendrechtNU uitgenodigd om mee te doen en alle partijen zijn op dit aanbod ingegaan. Alle partijen hebben hetzelfde aanbod gekregen: Eén artikel, één introductievideo (20-30 seconden) en één langere video om standpunten verder toe te lichten (maximaal 3 minuten). Partijen kregen zelf de verantwoordelijkheid om binnen deze kaders te blijven. Er is zowel in teksten als video’s niet geknipt om te voorkomen dat BarendrechtNU zich zou bemoeien met de inhoud. Alleen de kaders zijn vastgesteld en desgevraagd zijn er tips gegeven (bijv. over de invulling en opbouw van de video’s).

Op geen enkele wijze vraagt en/of ontvangt BarendrechtNU een financiële of materiële compensatie van de partijen voor de aangeboden dienst/werkzaamheden om interviews/artikels/video’s samen te stellen bewerken en/of publiceren. Met andere woorden: Alle partijen zijn hetzelfde behandeld en hebben geen voorkeurspositie kunnen ‘kopen’. Losstaande politieke advertenties zijn ook niet geaccepteerd. De reden hiervan is dat BarendrechtNU politiek onafhankelijk wil kunnen blijven informeren over politieke kwesties.

Zowel de volgorde van publicatie van de (komende) artikels alsook de volgorde waarin de portretfoto’s van dit artikel zijn geplaatst, zijn bepaald op basis van een willekeurige volgorde (via de website random.org).

Vragen over de werkwijze in dit project? Mail daarvoor nieuws@barendrechtnu.nl. Eventuele relevante beantwoording zal worden toegevoegd aan deze verantwoording.

Foto: Lijsttrekkers van alle politieke partijen in BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »