't Trefpunt, Barendrecht

BARENDRECHT  – Tijdens de raadsvergadering gisteravond (Dinsdag 9 mei 2017) is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bijgestelde visie inzake ’t Trefpunt en De Baerne. Het oorspronkelijke raadsbesluit is gewijzigd als gevolg van een unaniem aangenomen amendement ‘Nieuwbouw ’t Trefpunt’ dat door alle fracties is ingediend.

Hierin is opgenomen dat de raad akkoord gaat met de sloop van het huidige gebouw ’t Trefpunt in plaats van met het door het college voorgestelde renovatiescenario. Ter vervanging van ’t Trefpunt dient optimale duurzame nieuwbouw gerealiseerd te worden op een nader te bepalen locatie. Onder andere het terrein tegenover de Praxis Barendrecht, op sportpark de Bongerd en de huidige locatie zijn aangedragen of worden overwogen.

Nieuwbouw

Via dit amendement heeft het college de opdracht gekregen om voor 1 december 2017 een raadsvoorstel op te stellen met daarin onder andere opgenomen potentiële nieuwbouwlocaties naast de huidige locatie, een schets van het nieuwe gebouw, een raming van de investeringskosten, een reactie van tenminste de huidige gebruikers en potentiële nieuwe gebruikers op het voorstel en een plan voor de tijdelijke huisvesting van de huidige gebruikers van ‘t Trefpunt als nieuwbouw op een andere locatie niet mogelijk blijkt.

De gemeenteraad kiest met nieuwbouw voor een duurzame en toekomstbestendige oplossing, die aansluit bij de wens van de gebruikers. Daarnaast is nieuwbouw op de langere termijn goedkoper, zo stelt de gemeente. De eventuele keuze voor een andere locatie biedt mogelijkheden voor herontwikkeling van de huidige locatie. In dat geval wordt aansluiting gezocht bij andere plannen en initiatieven. De opbrengsten van mogelijke herontwikkeling worden meegenomen in de berekening van de totale kosten van de plannen

Driehoek

De gebouwen Het Kruispunt, ’t Trefpunt en De Baerne vormen een driehoek aan sociaal maatschappelijk en culturele voorzieningen in het centrum van Barendrecht. Al deze gebouwen zijn in eigendom van de gemeente. In de bijgestelde visie heeft Het Kruispunt de functie van Bruisend cultureel ontmoetingscentrum, ’t Trefpunt de functie van sociaal maatschappelijk centrum (inclusief Harmonievereniging) en De Baerne de functie van creatief centrum (muziek en beeldende kunst).

Wethouder

Wethouder van Wolfswinkel is blij met de reactie van de raad: “Het is goed dat we met elkaar de discussie hebben gevoerd over de toekomst van ‘t Trefpunt. En het is vooral belangrijk dat we nu zien dat er vanuit de gemeenteraad, en dus vanuit de maatschappij, brede steun is voor nieuwbouw. We kijken allemaal dezelfde richting op en dat is mooi. Hier kunnen we mee verderBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »