Gemeenteraad unaniem tegen huidige plannen voor nieuwbouw Van der Jagt locatie

BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft vanavond (Dinsdag 9 mei 2017) besloten om de huidige nieuwbouwplannen voor de Van der Jagt locatie aan de Lindehoevelaan een halt toe te roepen. De raad staat daarmee unaniem achter een groep bewoners die al bezwaar maken tegen de plannen sinds duidelijk is dat deze niet in de eerder vastgestelde structuurvisie past.

Doordat het raadsvoorstel is verworpen wordt er geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Dit maakt het (op dit moment) niet mogelijk voor de ontwikkelaar om de omgevingsvergunning voor de bouw te verkrijgen. Nadat dit bekend werd kwam er een applausje van de publieke tribune in de raadzaal. Onder andere D66 en de PvdA gaven aan dat ze hopen dat er een nieuw plan komt waardoor de nieuwbouw in een andere vorm wel kan worden gerealiseerd.

Van der Jagt locatie

Het plan was om 18 appartementen te bouwen op de locatie, waarvan 12 levensloopbestendige. De verschillende politieke partijen waren het vanavond (Dinsdag 9 mei 2017) in grote lijnen met elkaar eens: het gebouw is te hoog (3 bouwlagen + kap: 14.3 meter) en bouwt door tot in de dijk. Twee punten die in strijd zijn met de opgestelde ‘regels’ in de ‘structuurvisie centrumontwikkeling‘, dit is een 100 pagina’s tellend document dat bedoeld is om dergelijke (nieuwbouw)projecten aan te toetsen.

Door de hoogte, zo bleek uit onderzoek, zouden bewoners tevens minder zonuren hebben. Daarnaast hadden omwonenden bezwaar vanwege de inbreuk op hun privacy: het hoge gebouw zou uitzonderlijk dicht op hun woningen komen te staan. Een dergelijke situatie, waarbij de ruimte tussen de woningen zo klein is in relatie tot de hoogte, bestaat in Barendrecht niet.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »