Garagebedrijf M. van der Jagt, Lindehoevelaan, Barendrecht

BARENDRECHT – Omwonenden van de Lindehoevelaan zijn al maanden bezig om openheid te krijgen over de ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex aan de Lindehoevelaan. Op de huidige locatie van garagebedrijf M. van der Jagt zijn er plannen om een complex met daarin 18 appartementen te ontwikkelen.

De bezwarencommissie heeft de gemeente (het college) inmiddels geadviseerd om diverse e-mails openbaar te maken om zo meer duidelijkheid te scheppen.

Geen informatie

Details over de precieze plannen ontbreken vooralsnog en dit zorgt voor onrust onder de omwonenden: “Waarom houden ze informatie achter en wat is het financiële belang van de gemeente?” Zo wilden ze van de gemeente weten of, en hoe, het “immense gebouw” (waarschijnlijk 14.5m hoog) hun woongenot kan gaan aantasten, maar de gevraagde informatie kregen ze niet.

Naar inziens van deze 11 omwonenden is de gemeente niet transparant over de gang van zaken. Eerder deze maand vroegen zij zich hardop af welke belangen de gemeente nu eigenlijk behartigd. De geheimzinnigheid wekt argwaan bij de bewoners.

Advies: E-mails openbaar

De gemeente weigerde eerder openheid en beriep zich daarbij op het feit dat er nog (financiële) onderhandelingen  lopen en er nog een grondruil plaats moet vinden (situatie 5 juli). De bezwarencommissie heeft het college nu echter geadviseerd toch meer openheid van zaken te geven. De commissie adviseert om 14 tot op heden geheim gehouden e-mails openbaar te maken. De e-mails zijn van 8 augustus 2014 tot 3 februari 2016.

De commissie is het wel met de gemeente eens dat bepaalde financiële documenten (nog) niet openbaar kunnen worden gemaakt omdat “het belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling” van de betrokken partijen.

De gemeente zal volgens de commissie nog wel €496 proceskostenvergoeding moeten betalen aan de bewoners.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »