Windmolen (Medemblik)

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht, die op haar eigen oevers langs de Oude Maas geen windturbines wil laten plaatsen, blijft tegen de plaatsing van windturbines aan de overzijde van het water. Door de provincie is die locatie aangewezen voor windenergie. Barendrecht heeft bezwaar ingediend tegen de procedure die plaatsing mogelijk maakt.

De Gemeente Barendrecht is ontevreden over de buurgemeente: “De gemeente Binnenmaas lijkt zich van de bezwaren van Barendrecht weinig aan te trekken.

Brief naar Binnenmaas

Afgelopen juni heeft het college van burgemeester en wethouders samen met de gemeenteraad van Barendrecht een brief gestuurd naar de gemeente Binnenmaas. Hierin heeft ze aangegeven dat een zorgvuldig proces gewenst is, en dat ze verwacht dat de eerder door de gemeente geplaatste opmerkingen meegenomen worden in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van dit document worden verdere milieuonderzoeken gedaan.

Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Binnenmaas

Het college van Barendrecht is van mening dat de windenergielocatie in Binnenmaas in samenhang met de mogelijke windenergielocatie in Barendrecht bekeken dient te worden, en dan vooral de mogelijke effecten op Barendrechts gebied. Naar verwachting zijn de uitkomsten van de milieuonderzoeken begin 2016 bekend, en ligt er een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. De gemeente gaat hier zeker op reageren.

College geen voorstander windenergie

Barendrecht is één van de meest urbane gebieden in de regio: dichtbebouwd, tussen de rijkswegen A15 en A29, naast een drukke vaarweg Oude Maas met transport van gevaarlijke stoffen én een uitgebreid spoornetwerk. Daarom is het college geen voorstander van de realisatie van windenergie, tenzij het toetsingskader tot andere conclusies leidt. Dit heeft te maken met de intensieve bebouwing van Barendrecht en de zorgen die er leven in de samenleving. Omdat het Rijk en de Provincie verplichte afspraken hebben over windenergie, is in Barendrecht een uitgebreid toetsingskader opgesteld voor de afweging van de belangen op het gebied van gezondheid, wonen, veiligheid, recreatie, natuur, landschap, en milieu. Dit toetsingskader is op 13 oktober door de gemeenteraad vastgesteld.

Luchtfoto van Carnisselande, Barendrecht. Gemaakt vanaf boven de Oude Maas in de richting van Rotterdam. Foto ingezonden…

Posted by BarendrechtNU.nl on zondag 22 november 2015Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »