Windmolen

BARENDRECHT – De provincie Zuid-Holland heeft maandag 3 november 2015 het startdocument voor de uitvoering van het milieueffectonderzoek van mogelijke locaties voor windmolens in de regio Rotterdam ter inzage gelegd. Hierop kunt u tot en met 14 december reageren. De provincie houdt op woensdag 25 november haar spreekuur in het gemeentehuis in Barendrecht.

De provincie wil de verschillende locaties in de regio onderzoeken op geschiktheid voor windenergie. Hiervoor worden de effecten van windturbines op het milieu en de leefomgeving beschreven in een milieueffectrapport. Aan de orde komen onderwerpen als geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap.

Locaties Barendrecht

Voor Barendrecht worden de zoeklocaties Heinenoordtunnel (Oude Maas), Vaanplein en bedrijven Terrein Oost (BT Oost) meegenomen in het onderzoek. Via de website van de provincie Zuid-Holland kunt u het startdocument inzien. Ook vindt u daar hoe u een zienswijze op het startdocument kunt indienen.

Spreekuren provincie

De provincie biedt inwoners de gelegenheid om tijdens spreekuren vragen te stellen over het proces, de inhoud van het startdocument en het indienen van een zienswijze.

De provincie houdt op woensdag 25 november haar spreekuur in het gemeentehuis in Barendrecht. Mocht u die dag verhinderd zijn, dan kunt u op donderdag 19 november terecht in het gemeentehuis van Ridderkerk. De gesprekken vinden alleen plaats op basis van aanmelding bij de provincie. U kunt zich aanmelden via windenergie@pzh.nl. Er zijn 2 rondes: 1e ronde van 19:00 – 20:00 uur en de 2e ronde van 20:00 – 21:00 uur. Gelieve bij uw aanmelding de voorkeur voor de ronde aan te geven.

Vervolg

Naar verwachting zijn in het voorjaar van 2016 de uitkomsten bekend van het milieueffectonderzoek van de drie locaties in Barendrecht. De provincie besluit in het voorjaar van 2017 welke locaties voor windenergie worden opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Foto: Patrick FinneganBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »