ToBe Barendrecht

BARENDRECHT – Vorige week liet het college van Barendrecht weten vertrouwen te hebben in een herstelplan voor cultuurcentrum ToBe. Het plan is nodig om de financiele tekorten van ToBe op te lossen.

Het college heeft het plan goedgekeurd en op 15 september mag de raad zich uitspreken over het herstelplan. Afgelopen dinsdagavond werd in de commissie Samenleving het herstelplan van Cultuurcentrum ToBe besproken. Tijdens deze vergadering bleek dat de commissieleden nog diverse vragen hadden over het plan. “Hoe voorkomen we financiële risico’s voor de gemeente in de toekomst?”, “Wat is de toegevoegde waarde van een gereorganiseerd ToBe?”, “Zijn er alternatieven voor ToBe?”, dat waren enkele vragen die diverse partijen zich stelden.

Herstelplan

Het herstelplan omvat het wegwerken van het exploitatietekort (€ 1,7 miljoen over 2013-2015), een reorganisatie van ToBe (€ 1,8 miljoen) en het aanpassen van de statuten. Hierdoor zijn de gemeenten voortaan niet meer aansprakelijk voor de exploitatietekorten van ToBe. Kosten voor Barendrecht: ruim een half miljoen euro. De overige kosten worden gedragen door de andere 8 subsidiërende gemeenten.

“Het is een schande!”

De fractie van Echt voor Barendrecht (EVB) noemt het plan schandalig. De partij verwijt ToBe haar bestuurlijke, financiële en administratieve organisatie niet op orde te hebben gehad: “Het tekort is duidelijk ontstaan door het wanbeleid van het ToBe bestuur. (…) Jarenlang is er niet gekeken naar de dalende inkomsten en de oplopende kosten. Er was slecht financieel toezicht. Hierdoor zijn de tekorten flink opgelopen. (…) De verantwoordelijk directeur is inmiddels ontslagen. Met een afvloeiingsregeling, terwijl Barendrecht zo’n 560.000 euro mag aftikken. Het is een schande!

Mirjam Koopman namens de EVB fractie: “Het voorstel van het college is nu dat Barendrecht, samen met een aantal andere gemeenten, het financiële gat gaat dichten. Volgens het college zou dit het ‘minst pijnlijke’ scenario en eigenlijk de enige optie zijn. EVB vindt dat er wel degelijk andere opties zijn. Zo moeten we bijvoorbeeld ontvlechting uit ToBe Dordrecht niet schuwen. We zullen moeten nadenken over een compactere, meer kleinschalige vorm van cultuurparticipatie en -educatie, wanneer dat een betere oplossing lijkt te zijn.

Het is bekend dat Echt voor Barendrecht zich sterk maakt voor lokaal bestuur en geen voorstander is van schaalvergroting. ToBe is een voorbeeld waarbij het samenvoegen van activiteiten voor verschillende gemeentes heeft geleid tot wanbeleid, financiële risico’s en het ontlopen van de verantwoordelijkheid.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »