ToBe Cultuurcentrum

BARENDRECHT  – Om de financieel slechte situatie van stichting ToBe te verbeteren heeft de stichting een herstelplan (onder de naam ‘ToBe Continued“) ingediend. Het college heeft dit plan goedgekeurd en spreekt daarmee haar vertrouwen uit in het herstelplan. Op 15 september neemt de gemeenteraad er een besluit over. Het herstelplan zal Barendrecht ruim een half miljoen euro kosten.

Afgelopen april liet de stichting weten over 2014 ongeveer 1,1 miljoen euro verlies te hebben geleden, de eerdere verwachting was circa een half miljoen. In mei 2015 is de Raad van Toezicht van ToBe akkoord gegaan met het plan.

Meest gunstig

Wethouder Ingeborg Monhemius van Cultuur: “Verschillende scenario’s zijn uitgebreid onderzocht, en dit is voor zowel onze inwoners als vanuit financieel oogpunt het meest gunstig. Hiermee wordt een hoogwaardig en veelzijdig aanbod aan cultuureducatie voor Barendrecht gewaarborgd, en dat vinden we als college belangrijk. Het herstelplan biedt continuïteit.

Reorganisatie nodig

De afgelopen jaren is ToBe in financiële nood gekomen, doordat de totale inkomsten uit lessen op scholen, cursusgelden en subsidies veel sneller daalden dan de kosten. Om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen heeft ToBe een herstelplan ingediend. Dit voorstel omvat het wegwerken van het exploitatietekort (1,7 miljoen), een grote reorganisatie van ToBe (1,8 miljoen), en het aanpassen van de statuten. De financiële problemen bij ToBe vragen een eenmalige bijdrage van Barendrecht van in totaal 524.644 euro.

ToBe

ToBe cultuurcentrum verzorgt cultuureducatie op scholen en in de vrije tijd in negen gemeenten, waaronder Barendrecht. De lessen in onze gemeente vinden plaats op scholen en op de locatie De Baerne.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »