Afval loont Barendrecht

BARENDRECHT – In het gemeentehuis kwamen gisteravond (Woensdag 1 juli 2015) ongeveer 20 mensen naar de bijeenkomst over Afval loont. De bijeenkomst werd georganiseerd door wethouder Vermaat vanwege klachten over de nieuwe manier van inzamelen van gescheiden afval.

Het grootste deel van de aanwezigen is (of was) fanatiek in het gescheiden inleveren van afval. Daarnaast viel op dat bijna alle aanwezigen woonachtig waren in het centrum van Barendrecht en de wijken eromheen (Noord, Binnenland, Buitenoord en Molenvliet, etc). Slechts 1 bezoeker kwam uit Carnisselande (Waterkant). Jongeren en jong volwassenen waren niet aanwezig bij de bijeenkomst.

De wethouder heeft alle klachten en suggesties om dit op te lossen aangehoord en zal binnenkort met een voorstel komen om het systeem te verbeteren.

Bakken terug

Na een presentatie van Afval loont ging de wethouder het gesprek aan met de aanwezigen. Vermaat: “Ik wil het systeem verbeteren. Om dat te doen luister ik naar jullie“, vervolgens stelde hij iedereen twee vragen: Wat is uw klacht en welke oplossing ziet u hiervoor? Vrijwel iedereen gaf als oplossing aan dat de bakken voor het inleveren van plastic terug moeten komen. Redenen hiervoor waren klachten over onder andere:

 • Niet frequent genoeg op een snelle manier je afval gescheiden kunnen inleveren (meest gehoorde klacht)
 • Te lang moeten bewaren van afval waardoor het erg gaat stinken
 • Geen auto willen gebruiken en/of niet mogelijk om grote hoeveelheid afval weg te brengen op de fiets
 • Openingstijden niet geschikt (i.v.m. werkweek)
 • Huidige (nieuwe) bakken bij scholen en verenigingen zijn niet zichtbaar genoeg.
 • Nieuwe bakken bij scholen en verenigingen zijn niet altijd beschikbaar (Dalton Lyceum bijv. tot 17:00 uur; gesloten in de zomervakantie)
 • Filialen en bakken bij scholen en verenigingen te ver voor minder mobiele inwoners.
 • Inleveren gescheiden afval bij afvalaanbiedstation (aan de Londen) kan problemen geven: afval komt alsnog op één grote hoop.

Oplossingen

De oplossing die, naast het terugplaatsen van de bakken, werden gegeven waren onder andere:

 • Een aparte klep bij inleverpunten van Afval loont zodat er ook buiten openingstijden afval kan worden ingeleverd (zonder vergoeding)
 • Avondopenstelling van Afval loont filialen. (Afval loont gaat na de zomer starten met een proef voor één avond openstelling per week)
 • Bakken terugplaatsen bij supermarkten: Gaan veel mensen al met de auto heen, kunnen dan afval meenemen en in één keer weggooien.
 • Betere communicatie van veranderingen. Weghalen oranje bakken kwam voor diverse aanwezigen als verrassing.
 • Betere zichtbaarheid van de huidige bakken bij scholen en verenigingen
 • Bakken terug en die laten legen door Afval loont zodat het alsnog gescheiden wordt verwerkt
 • Speciale afvalbakken die zelfstandig afval kunnen comprimeren (papierversnipperaar/plastic platdrukken). Hierdoor hoeven er minder vaak vrachtwagens langs te rijden om het afval op te halen (kosten vermindering)
 • Afval tegelijk laten ophalen met tuinafval. Waarbij mogelijk minder in de winter en vaker in de zomer.

Plan van aanpak

De wethouder gaat onderzoeken wat er nodig is om het systeem, op basis van de verkregen feedback, te verbeteren. Vermaat: “Ik ga het verbeteren, ik ga het echt verbeteren, daar kunt u van op aan (…) anders komt u terug.” Binnen twee maanden komt de wethouder met een voorstel om de problemen op te lossen. Voor een mevrouw was deze termijn van twee maanden te lang: “Nee, we willen dat je gelijk wat gaat doen.” De voorgestelde aanpassingen aan Afval loont worden na doorvoering 6 weken getest en daarna weer besproken met de inwoners.

Aan het eind van de bijeenkomst sprak één van de aanwezigen haar dank uit aan de wethouder voor het organiseren van de avond. De andere aanwezigen in de zaal ondersteunden dit compliment met een applausje.

Afval loont

Afval loont heeft sinds de start in Barendrecht inmiddels 2.500 spaarders en 65.000 ingeleverde kratjes gescheiden afval waarmee in totaal €15.000 werd gespaard door leden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »