Barendrechts Burgerjaarverslag over 2014 gepresenteerd

BARENDRECHT  – Afgelopen dinsdagavond presenteerde burgemeester Jan van Belzen in de gemeenteraadsvergadering het Burgerjaarverslag 2014. Hierin doet de burgemeester verslag van de Barendrechtse dienstverlening in de meest brede zin van het woord.  Ook de resultaten van de Barendrechtse Barometer zijn hierin meegenomen.

Het Burgerjaarverslag 2014 is om duurzaamheidsredenen voor het derde jaar op rij een digitaal verslag. De enige versie op papier werd tijdens de vergadering overhandigd aan de nestor van de gemeenteraad, Dhr van Orsel.

Onderscheidingen

Van Belzen is trots op de onderscheidingen die hij in 2014 mocht uitreiken. “Onderscheidingen zijn een blijk van waardering voor wat iemand of een organisatie heeft bijgedragen aan de lokale samenleving. Een bijdrage voor ons allemaal dus! Naast Koninklijke onderscheidingen kennen we de Gemeentelijke waarderingsspeld, de Waarderingsoorkonde, Erepenning en het Jeugdlintje. Allemaal mooie manieren om iemand in het zonnetje te zetten.”

Samen

In 2014 is een nieuw college aangetreden.  Dit college zoekt nadrukkelijk inwoners, bedrijven en organisaties op om het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld over het collegeprogramma. Het college richt zich op meedoen, om samen Barendrecht sterker te maken. Want dat doen we met elkaar!” zo besluit Van Belzen in het voorwoord van het Burgerjaarverslag 2014.

De rol van de gemeente verandert. Inwoners regelen steeds meer zaken zelf, met elkaar of met de gemeente samen”, aldus Van Belzen. “Ik vind het heel belangrijk daar ruimte voor te bieden, in de vorm van soepele regelgeving, meedenken met uw plannen en faciliteren. Er waren in 2014 mooie initiatieven vanuit en voor ‘ons’ Barendrecht, zoals activiteiten van de groep Kleurrijk, de lokale sinterklaasviering voor vergeten kinderen, het initiatief voor een Cruyff Court en de vitalisering van de Oude Dorpskern.”

BAR dienstverlening

Op 1 januari 2014 zijn we ambtelijk samengegaan met de buurtgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk, onder andere om de dienstverlening voor u verder te verbeteren,” zo zegt Van Belzen in het Burgerjaarverslag. ”De Barendrechtse Barometer geeft aan dat u de dienstverlening waardeert met een 7,1 gemiddeld. Bezoekers aan de balie geven voor hun bezoek gemiddeld een 7,9.

Regionale samenwerking

Van Belzen meldt over regionale samenwerking: “Wij bouwen aan een sterk Barendrecht. Daarom zetten we in op samenwerking binnen de gemeentegrenzen, maar samenwerking over deze grenzen is daarbij on­misbaar. Naast ambtelijke samenwerking met onze buren Ridderkerk en Albrandswaard benutten we ook andere kansen in de regio. Zo zijn we onder andere betrokken bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »