Afval loont Barendrecht

BARENDRECHT –  Op woensdagavond 1 juli 2015 is er in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over de afvalinzameling. U bent om 19.00 uur van harte welkom in de Van de Wouwzaal. Wethouder Vermaat en de directeur van Afval loont zullen hierbij aanwezig zijn.

Onderstaande column van wethouder Dirk Vermaat verscheen deze week in de gemeentekrant Blik op Barendrecht. In deze column doet de wethouder een oproep aan inwoners van Barendrecht om samen te bekijken hoe het inzamelen van (plastic) afval kan worden verbeterd.

Reacties

Begin deze maand kwamen er veel reacties naar aanleiding van het bericht op BarendrechtNU dat de oranje plastic afvalcontainers zijn weggehaald. Niet iedereen was hier even blij mee en daar bleken nog behoorlijk wat lezers het mee eens te zijn. Inwoners gaven aan best hun afval gescheiden in te willen leveren, maar wel dichtbij huis en zonder al teveel moeite. Het loont volgens de reacties vaak niet omdat ze bijvoorbeeld met de auto naar een inleverpunt moeten rijden. Dit kost geld en is milieubelastend.

Meerdere mensen hebben al aangegeven niet langer door te gaan met het gescheiden inleveren van afval. Desondanks geeft de wethouder aan dat er binnen drie maanden na invoering van Afval loont al een hoger scheidingspercentage zou zijn behaald. We zullen echter moeten afwachten of dit over een half jaar ook nog het geval is. Een huishouden doet er gemiddeld 6 maanden over om €10,- te sparen bij Afval loont. Vanaf dit bedrag kun je het gespaarde bedrag op je rekening laten storten. De vraag is hoeveel mensen er na dit moment doorgaan.

Gaat u door of haakt u af? Wat zou er kunnen worden veranderd/verbeterd zodat u doorgaat met het scheiden en inleveren van uw afval?

Column

De volledige column door wethouder Dirk Vermaat:


Afgelopen weken ben ik door veel bewoners op allerlei manieren benaderd over het feit dat de oranje bakken op veel plaatsen zijn verwijderd. Onbegrip en zelfs boosheid waren mijn deel. Het vervelende is, dat dit met name bewoners zijn die het goed voor hebben met het milieu. Mensen die het afval trouw scheiden en aanleveren bij de gemeente.

Toch kan ik wel verklaren waarom we als gemeente besloten hebben het aantal oranje bakken terug te brengen. En dat is omdat het systeem van afvalscheiding, waar de oranje bakken onderdeel van uitmaakten, niet werkte. De gemeente Barendrecht was, als het om afvalscheiding gaat, op de ranglijst van gemeenten van de 415 gemeenten gezakt naar plaats 376. En dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Om die reden hebben we een nieuw systeem ingevoerd. Een systeem waarbij we onze inwoners, verenigingen en instellingen stimuleren op een aantal plaatsen hun afval in te leveren. Waar burgers en verenigingen vervolgens voor worden beloond.

En het werkt. Binnen drie maanden na invoering is het scheidingspercentage al beter dan wat het was. Toch ben ik nog niet tevreden. Het gaat niet goed als de mensen die altijd trouw hun afval gescheiden aanleverden het niet begrijpen en zelfs dreigen ermee te stoppen. Dan moet er wat veranderen. Om te bepalen wat er moet veranderen en hoe het moet veranderen, wil ik in gesprek met iedereen die ideeën heeft en daarover met mij wil praten. Ik nodig u daarvoor uit op woensdag 1 juli om 19.00 uur in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. Dit is om de afvalscheiding en het milieu beter te maken, want daar moet het om gaan!
Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »