BARENDRECHT – Afgelopen maandagavond (5 januari) was het gemeentehuis traditiegetrouw het toneel voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor inwoners, organisaties en bedrijven. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik het college en elkaar een goed 2015 te wensen. Tevens was er gelegenheid afscheid te nemen van gemeentesecretaris Anneke Knol, die per 15 januari vertrekt naar Vlaardingen.

Zoals gebruikelijk startte de nieuwjaarsreceptie met een speech van burgemeester Jan van Belzen. Hij deed een oproep alle aanwezigen om ook in 2015 mee te doen om Barendrecht sterker te maken.

Buitenlamp

Van Belzen startte de speech met een anekdote over een kapotte buitenlamp. De leverancier kwam tot 3 keer toe terug om zijn lamp te maken. “Alle bedrijven hadden de lamp de eerste keer kunnen maken. Maar waren ze ook allemaal teruggekomen? Het verschil zit in hem in hoe je zaken oplost en of je je verantwoordelijkheid neemt. Dit bedrijf gaf thuis en dat doen wij als college ook.” Hij verwees daarmee onder andere naar de taken die vanuit het rijk per 1 januari bij de gemeente zijn belegd: Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet.

Denken in mogelijkheden

“Wij staan open voor uw inventieve oplossingen en initiatieven,” zo hield Van Belzen zijn publiek voor. “Wij denken graag in mogelijkheden en als u dat vraagt, kijken wij of en hoe wij kunnen meedoen met u. Niet vanuit een blauwdruk, maar vanuit passend maatwerk. En als regels daarbij conflicten opleveren, dan moeten wij ons afvragen of die regel nog het doel dient waarvoor hij is opgesteld.” Hij toonde zich trots op de diverse initiatieven, zoals een sinterklaasviering voor ‘vergeten’ kinderen, de aanvraag voor een Cruyff Court, de groep Kleurrijk en de vitalisering van de Oude Dorpskern. “Het getuigt van gemeenschapszin, van willen investeren in elkaar en in de samenleving.”

Ook gemeente investeert

“Recent namen de tennisvereniging en de atletiekvereniging zelf hun verantwoordelijkheid voor vernieuwingen. De gemeente heeft een klein deel bijgepast. Daarbij kijken we niet alleen naar het geld maar ook naar de opbrengst voor de samenleving. Naar uw behoeften. Zoals wij dat ook doen bij gemeentelijk beleid. En daarvoor gaan wij de wijken in, leggen wij ons oor te luister en nemen wij uw suggesties ter harte.” Hij vervolgde: “Wij zitten in een transitiefase: de overheid is niet langer degene die alles doet en kan doen. Wij moeten met elkaar een nieuwe vorm van samenwerken uitvinden. Daar investeren wij óók in.”

BAR-samenwerking

“Hoe kunnen wij een zelfstandige gemeente blijven en toch bestuurlijke uitdagingen het hoofd bieden? Nou, door ambtelijk 1 organisatie te vormen met de buurgemeenten,” aldus de burgemeester. “De samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) kende veel veranderingen tegelijkertijd en heeft de nodige hobbels ervaren. Het was natuurlijk ook wennen aan elkaar en aan de nieuwe colleges na de verkiezingen. Het betekende dus alle (BAR) hens aan dek om alles goed te laten lopen en om de behoeften van onze inwoners in het oog te houden. Ik heb grote bewondering voor de wijze waarop onze medewerkers hiermee om zijn gegaan!”Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »