Barendrecht tegen komst van windmolens

BARENDRECHT – [Video] Afgelopen dinsdagavond kregen burgers de mogelijkheid in te spreken tijdens de vergadering over windenergie van de Commissie Ruimte. Naast deze sprekers was er ook veel publiek aanwezig in de raadszaal van het gemeentehuis. Barendrecht sprak zich meer en sterker uit tegen windmolens.

De risico’s en nadelige effecten zouden te groot zijn en de voorwaarden om dit af te dekken zouden nog niet voldoende zijn opgenomen in het toetsingskader: een extra set met voorwaarden bovenop wettelijke normen voor de realisatie van windenergie.

Teruggetrokken

Na anderhalf uur kritische vragen van burgers en politieke partijen heeft de wethouder besloten het toetsingskader terug te trekken. De commissie achtte het toetsingskader niet gereed voor inspraak en wil hierop een second opinion. Wethouder Monhemius-Van der Veen (duurzaamheid) zegde dit toe (video vanaf: 1:34:30).

Naar verwachting wordt op 25 november 2014 in de oriënterende commissie Ruimte opnieuw gesproken over windenergie.

Barendrecht tegen windmolens

De inspraak van burgers had betrekking op het toetsingskader, maar de mening over windmolens in Barendrecht was duidelijk. Van de in totaal 8 sprekers zag ondernemer dhr Verweij kansen voor de AGF sector (groente/fruit) in Barendrecht. Deze bedrijven hebben grote koelingen die veel energie nodig hebben. Ondertussen zouden ze ook graag willen verduurzamen en hier zou windenergie bij kunnen helpen.

De ondernemer zou graag een positiever geluid willen horen omdat de indruk wordt gewekt dat windenergie kommer en kwel is voor bevolking en bedrijven. Hij mist het aandragen van alternatieven indien windmolens geen optie zijn. (Video vanaf: 23:40)

Negatief

De andere insprekers waren overwegend negatief tegenover de windenergie. De vergelijking met de CO2 tegenstanders van 2010 werd al gemaakt. Een opsomming van enkele insprekers en hun verhaal:

Carnisse Grienden

De heer van Zanten van vereniging Carnisse Grienden maakte zich zorgen over de impact van windmolens op het natuurgebied. Volgens hem moet er naar alle effecten worden gekeken: vogel populatie, vliegroutes en de verstoring van het stiltegebied in de polders van Rhoon en Barendrecht. Windmolens zijn een aantasting van de horizon, aldus van Zanten. (Video vanaf: 3:50)

Windmaffia

Dhr. Aarsen is fel tegenstander van de windmolens en noemde de bedrijven ‘windmaffia’. Hij is van mening dat het college en de raadsleden zijn voorgelogen. De EVB zou voor de verkiezingen duidelijk tegenstander zijn geweest, maar nu een gebrek aan daadkracht tonen tegen de komst van windmolens. (Video vanaf: 8:00)

Einde fenomenaal uitzicht

Dhr. Grote, bewoner van de Steekkant, betoogde dat de komst van windmolens zijn prachtige uitzicht zou doen laten verdwijnen. Hij, en ook zijn medebewoners, kunnen nu nog genieten van het uitzicht richting de Oude Maas. Indien er 150 meter hoge windmolens zouden staan is dit voorbij en zullen de huizen in waarde dalen. Deze daling in waarde zal zeker worden verhaald op de verantwoordelijke partij(en), aldus dhr. Grote.

Hij merkte daarbij tevens op dat in andere landen soortgelijke windmolens op 1,5km afstand van bebouwing moet staan. In Barendrecht zou dat om 500 tot 600 meter gaan. Zijn zeer dringende oproep: geen windmolens in Barendrecht. (Video vanaf: 13:40)

Wind van voren

Dhr. Potter van Stichting wind van voren gaf aan dat windmolens niet geschikt zijn voor Barendrecht. De molens zouden niet in dichtbevolkte gebieden moeten staan. Het is volgens hem nog nooit eerder vertoond dat er in zo’n sterk groeiende gemeente, met een toename in drukte, windmolens worden geplaatst. (Video vanaf: 18:40)

Gezondheid

Dhr. Muller, inwoner van de wijk Nieuweland, bekeek windmolens vanuit het perspectief gezondheid. De huidige hoeveelheid snelwegen zou al impact hebben op de gezondheid (lawaai en uitstoot gassen). Hij komt tot de conclusie dat we al een tamelijk ongezonde leefomgeving hebben in Barendrecht. Plaatsing van windturbines is een toename in deze risico’s. (Video vanaf: 25:40)

Stapeling van risico’s

Een vaker gehoord argument om geen windmolens in Barendrecht te willen heeft te maken met de stapeling van risico’s. In Barendrecht zitten we ingesloten tussen snelwegen, spoor en de Oude Maas. Over deze drukke routes worden ook gevaarlijke (chemische) goederen vervoerd. Daarnaast zorgt het voor een toename van lawaai en uitstoot van gassen. De hoogspanningskabels bij het Vaanplein vormen een extra risico.

De vraag is of we hier in Barendrecht nog een extra blokje op de stapel risico’s willen leggen en windmolens gaan plaatsen. Nota bene langs de Oude Maas en/of snelwegen en het spoor.

Second opinion

Zowel door insprekers als diverse partijen werd opgemerkt dat een belangrijk onderdeel van het toetsingskader is opgesteld door het bedrijf Ecofys. Dit bedrijf is een 100% dochteronderneming van Eneco, het bedrijf dat samen met de provincie de windmolens wil gaan realiseren. Vanwege deze nauwe banden tussen beide partijen heeft de wethouder besloten een second opinion te laten uitvoeren. Partijen werd daarbij gevraagd om met namen te komen van kandidaten voor deze taak.

Politieke partijen

In onderstaande video is vanaf minuut 51:00 terug te luisteren wat de politieke partijen vinden van het besproken concept toetsingskader.

Inspraak

Zodra het toetsingskader wel gereed is voor grootschalige inspraak zal de gemeente het document vrijgeven. Inwoners van Barendrecht zullen vanaf dat moment onder andere een enquête kunnen invullen over de opgestelde voorwaarden (toetsingskader). Ook komt er een inloopavond waar inwoners meer informatie kunnen verkrijgen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »