Vijf winnaars van Roparun-cheques

BARENDRECHT – [Foto’s] Op 4 oktober 2013 ontving Barendrecht uit handen van de Roparun-organisatie 2 cheques met een totale waarde van € 35.000,-. De gemeente kreeg deze cheques omdat zij volgens de deelnemende teams in 2013 de 1 na leukste doorkomstgemeente was voor de route vanuit Hamburg (net als in 2012) en als genomineerde voor de leukste Doorkomstgemeente op de Parijsroute.

Het geld is verdeeld over vijf doelen die te maken hebben met kanker door een speciaal comité, dat gevormd werd door de heer en mevrouw Ter Borg (afgelopen jaren organisatoren Doorkomst in Barendrecht), burgemeester Jan van Belzen en demissionair wethouder Cees Versendaal. Vanmiddag (Maandag 9 juni 2014) om 14.00 uur werden de winnaars tijdens de Doorkomst bekendgemaakt door burgemeester Jan van Belzen op het hoofdpodium op het Binnenhof.

Winnaars en motivatie

Inloophuis de Boei

Sinds 2010 is inloophuis de Boei binnen Barendrecht een feit. Hun doelstelling is om een ontmoetingsplek te creëren voor mensen met kanker. Zij bieden een luisterend oor en kan men indien gewenst deelnemen aan activiteiten. Zij constateren dat zij deze vraag steeds moeilijker kunnen beantwoorden door alleen de openstelling op maandag. Doordat de inloophuis volledig door vrijwilligers bemand wordt is een extra openstelling niet mogelijk. Een alternatief waar zij aan denken zijn buitenactiviteiten. Zij hebben zelf niet de middelen hiervoor en zouden graag in aanmerking willen komen voor een gedeelte van de Roparun cheque om hiermee extra activiteiten te ontplooien. In 2013 hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden, tekenen en schilderen, yoga, thema bijeenkomsten en workshops, in 2014 hopen zij deze te vermeerderen.

Motivatie voor een bijdrage: Dit initiatief heeft een breed maatschappelijk draagvlak binnen de Barendrechtse samenleving. Het is gebleken dat er veel behoefte aan is en dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt  van het aanbod. Ook blijkt dat een dag niet voldoende is. Met een bijdrage van €5.000,- hopen wij dat er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Oprichting stichting Hospice Barendrecht

De stichting Hospice Barendrecht is in november 2013 opgericht met als doel in Barendrecht een onafhankelijk kleinschalig hospice te realiseren. Een zogenaamd ‘bijna thuis huis’.  Landelijk bezien lijdt 80% van de bewoners van hospices aan kanker en overlijdt aan de gevolgen van deze ziekte. Dit zal in Barendrecht niet anders zijn. De maximale levensverwachting van de bewoners van het hospice is drie maanden.

De stichting is reeds vergevorderd in haar voorbereidingen en is momenteel op zoek naar geschikte huisvesting. Het verwerven van deze huisvesting en de daaropvolgende inrichting zal veel geld kosten. In 2013 is gestart met activiteiten om geld en sponsoren te werven.

De stichting zal, naast de bescheiden eigen bijdrage van de bewoners van het hospice, volledig afhankelijk zijn van giften. Daarnaast zal de Stichting op termijn een bijdrage in de exploitatiekosten ontvangen van het ministerie van VWS. Zij zouden het buitengewoon op prijs stellen om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Roparun cheque

Motivatie voor een bijdrage: In de omgeving van Barendrecht is er geen dergelijke voorziening die voorziet in de behoefte, terwijl er wel veel vraag naar is.  Wij zien de noodzaak van een bijna thuis huis. We hopen met een bijdrage van €15.000,- dat het de stichting lukt  om de terminale patiënten in hun laatste dagen toch dat beetje huiselijkheid te geven dat ze nodig hebben.

Robert Kalkman Foundation

De Robert Kalkman Foundation organiseert golfclinics voor kinderen tussen de 5 en 20 jaar met kanker of een ander lichamelijke beperking. Dit geschiedt in overleg met specialisten/ chirurgen.

In 2013 heeft de foundation een cheque mogen ontvangen van €3000,-. Dit bedrag is volledig uitgegeven voor en met de kinderen. In 2014 willen zij hier graag een vervolg aan geven.

Motivatie voor een bijdrage: Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor kinderen in deze kwetsbare fase in hun leven. Het feit dat de foundation zich specifiek richt op kinderen spreekt ons aan. Wij hopen dat zij met een bijdrage van €5.000,- een vervolg kunnen geven aan hun activiteiten.

Stichting Geven om Jong leven

De stichting heeft tot doel het organiseren van een vakantiedag voor oncologische patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Ieder jaar gaat een groot aantal kankerpatiëntjes met hun ouders en broertjes en/of zusjes een dag naar de Efteling. Ook financiert de stichting speciale projecten ten behoeve van deze patiëntengroep welke niet door de overheid worden gesubsidieerd en stelt zij geld beschikbaar voor een verpleegkundig consulente.

Bovengenoemde projecten en onderzoeken worden grotendeels bekostigd met de opbrengsten van de rommelmarkt die jaarlijks in Mijnsheerenland/Westmaas wordt georganiseerd. Gedurende het hele jaar zetten vele vrijwilligers (veelal mensen uit Westmaas en Mijnsheerenland) zich belangeloos in voor deze stichting. De stichting vraagt om een bijdrage zodat nog meer steun aan kinderen met kanker gegeven kan worden.

Motivatie voor een bijdrage: Wij vinden het een waardevol gegeven dat deze stichting zich niet alleen richt op de patiënten, maar ook op andere gezinsleden. Een ziek kind heel een grote impact voor de rest van het gezin, waardoor zij ook de aandacht verdienen. Deze stichting heeft veel draagvlak in de regio. Wij hopen met een bijdrage van  €5.000,- dat zij verdere projecten kunnen opzetten.

Viva la Donna

Viva la Donna is een verwenmiddag (geheel kosteloos) voor dames met kanker. Op 23 mei 2014 wordt de eerste dag georganiseerd in het Van der Valk hotel in Ridderkerk. Tijdens de verwenmiddag kunnen de dames genieten van een gratis behandeling en worden er workshops gegeven. Zij worden weer in hun kracht gezet. De bedoeling is dat er een aantal keer per jaar zo’n middag georganiseerd wordt.

De organisatie vraagt een bijdrage aan voor hun activiteiten.

Motivatie voor een bijdrage: De aanvragers hebben ook een andere aanvraag ingediend speciaal gericht op verwenzorg voor ouders met een ziek kind. Wij willen vragen of de organisatie een koppeling  kan  zoeken tussen beide aanvragen om  verwenzorg te bieden. We zien de noodzaak van verwenzorg en dat het kwaliteit kan geven aan leven. Met een bijdrage van €5.000,-  hopen wij dat zij een verwendag kunnen organiseren voor zowel ouders met een ziek kind als voor dames met kanker.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »