Havenhoofd horeca terras en woningen

BARENDRECHT – Wat begon met een bericht op Facebook om gasten te attenderen op de sluiting van een serre, heeft geresulteerd in een uitgebreide reactie van de burgemeester met een toelichting over de sluiting en de daaraan gerelateerde lijst van corona en horecaovertredingen door de onderneming.

Op 21 mei plaatste Wijn & Tapasbar La Hermana een bericht op Facebook over een -door de gemeente afgedwongen- sluiting van hun serre. In de reacties kreeg vooral de (houding van de) gemeente de schuld van de sluiting. De politieke partijen Echt voor Barendrecht en de VVD stelden verbaasd te zijn en trokken samen op om de gemeente te bevragen. Ze wilden van het college weten hoe dit kon gebeuren in een tijd waarin horecaondernemers het moeilijk hebben door de maatregelen. Ze stelden samen vragen aan het college (PDF).

Sluiting voorkomen

De ingediende set vragen resulteerde afgelopen week in een uitgebreid antwoord van burgemeester Van Belzen, die hierin uiteen zet hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe de horecaonderneming de sluiting zelf had kunnen voorkomen (PDF). De onderneming bleek namelijk geen aanvraag te hebben ingediend voor een terrasuitbreiding, zoals diverse andere ondernemers in Barendrecht wel (kosteloos) deden, waaronder 3 anderen op het Havenhoofd. De burgemeester geeft aan dat de ondernemer op deze mogelijkheid is gewezen tijdens horecaoverleg tussen de gemeente en ondernemers.

De burgemeester geeft tevens aan dat er voor de betreffende ruimte toestemming zou zijn verleend, indien er een aanvraag was gedaan. Deze aanvraag was nodig omdat “de serre op verzoek van de eigenaren als binnenruimte is vergund“. Tot zover betreft het dus vooral een ‘papieren kwestie’ (vergunningen), die normaliter opgelost had kunnen worden.

Ordegesprek

Waarom is er dan niet alsnog toestemming verleend? Dit werd, zo blijkt uit de beantwoording, niet als een gepaste oplossing geacht door de gemeente: De onderneming had namelijk niet alleen het officiële traject voor terrasuitbreiding genegeerd, maar bleek in 2020 al een bestuurlijke waarschuwing te hebben gehad voor diverse (corona)overtredingen. Ook een ordegesprek daaromtrent resulteerde niet in de door de burgemeester gewenste verbeteringen in de naleving van de regels.

In 2020 ontvingen 5 andere horecaondernemingen in Barendrecht eveneens zo’n bestuurlijke waarschuwing.

Overtredingen

Burgemeester van Belzen: “Middels meerdere processen verbaal van bevindingen van onze boa’s ben ik geïnformeerd dat de eigenaren van restaurant La Hermana zowel de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 als de Drank en Horeca wet overtraden.” De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van deze regels.

Los van de overtreding (het alsnog openen van de serre) somt de gemeente de volgende geconstateerde overtredingen op:

Geen 1.5 meter afstand tussen klanten en ze droegen geen mondkapjes, klanten droegen bij het verlaten geopende flessen alcohol bij zich, personen op het terras waren niet geplaceerd (vaste plekken), er ontstond een opstopping op het terras en hier werd niet tegen opgetreden door het personeel, het terras was na 18:00 uur nog open (toen horeca nog maar tot 18:00u open mocht zijn), de serre was niet aan 3 zijdes geopend (de aanwezige deuren waren minimaal geopend), het terras was vrij toegankelijk zonder (toen) verplichte toegangscontrole en BOA’s werden onjuist bejegend door klanten, zo besluit de burgemeester de opsomming.

Update 5 juni, 22:30 uur: De betreffende horecaonderneming heeft verzocht een reactie te mogen geven op de brief van de burgemeester/de genoemde overtredingen. Zodra deze beschikbaar is wordt deze eveneens gepubliceerd en/of artikel aangevuld.
Update 8 juni, 22:20 uur: Ondanks het aanbod om te reageren is er (nog) geen reactie ingezonden aan BarendrechtNU.

Zelfde regels voor iedereen

Van Belzen: “De ondernemer is hierover meerdere keren door de BOA’s aangesproken en gewezen op de geldende regelgeving (…) Iedere horeca ondernemer moet zich aan de geldende regels houden en bij herhaaldelijke overtreding hiervan volgen bestuurlijke sanctie

Bewust de regels overtreden

Alsnog toestemming verlenen bleek voor de gemeente geen optie meer vanwege de opeenstapeling van gebeurtenissen en daaropvolgende waarschuwingen: “Gebruik van de serre heb ik niet meer toegestaan omdat de eigenaren meerdere keren zijn aangesproken op het strijdige gebruik. Op verzoek van henzelf is de serre ingemeten als binnenruimte op hun vergunning. De toestemming hebben zij zelf niet aangevraagd bij de gemeente terwijl dit in door mij georganiseerde horeca overleggen meerdere keren is benoemd. Zij hebben, naar mijn idee, bewust de regels overtreden en daar treed ik tegen op“, aldus de  burgemeester.

Versoepelingen

Inmiddels zijn de coronaregels voor de horeca weer versoepeld (sinds vandaag), waardoor er (onder voorwaarden) ook weer van de binnenruimte van horecaondernemingen gebruik gemaakt kan worden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »