RET Tram, lijn 25, Carnisselande (OV, Openbaar Vervoer)

BARENDRECHT – De gemeente heeft een ontheffing verleend voor nachtelijke werkzaamheden aan het tramspoor aan de Avenue Carnisse. Het gaat om slijp en laswerkzaamheden aan een gedeelte van het tramtracé op de Avenue Carnisse.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 23.00 uur en 7.00 uur in een tweetal (nog nader te bepalen) nachten in de periode van maandag 14 juni tot en met zondag 27 juni 2021. Het zal dan onder meer gaan om het slijpen en lassen en daarvoor benodigde werkzaamheden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met van den Heuvel Infra, dhr. G.J. de Jager of de heer J. Bos van Van Gelder via jelmerbos [@] vangelder.vom.Voor vragen over de afgegeven ontheffing kunt u terecht bij de heer P.P. Storm telefoonnummer: 14 0180.  Tegen het verlenen van de ontheffing kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie indienen (bezwaar). Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Als u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u daartoe een verzoek indienen bij de bestuursrechter.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »