Delen

- Advertentie (?) -

Ontheffing Bouwbesluit 2012 gemeente Barendrecht voor werkzaamheden ten behoeve van het slijpen en lassen van een gedeelte van het tramtrace op de Avenue Carnisse in de periode van 14 tot en met 27 juni 2021.

26-05-2021

Ontheffing Bouwbesluit 2012 gemeente Barendrecht voor werkzaamheden ten behoeve van het slijpen en lassen van een gedeelte van het tramtrace op de Avenue Carnisse in de periode van 14 tot en met 27 juni 2021.

De werkzaamheden betreffen het slijpen en lassen van het spoor. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 23.00 uur en 7.00 uur in een tweetal nachten in de periode van 14 juni tot en met 27 juni 2021. Het zal dan onder meer gaan om het slijpen en lassen en daarvoor benodigde werkzaamheden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken]. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft aan van Gelder, uitvoering door Van den Heuvel infra, een ontheffing verleend op het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3, geluidhinder voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

U kunt een reactie indienen (bezwaar)
Tegen het verlenen van ontheffingen op het bouwbesluit 2012 kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie indienen (bezwaar). Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Als u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u daartoe een verzoek indienen bij de bestuursrechter.
Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt bellen of e-mailen als u vragen heeft
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met van den Heuvel Infra, dhr. G.J. de Jager of de heer J. Bos van Van Gelder via jelmerbos@vangelder.vom.Voor vragen over de afgegeven ontheffing kunt u terecht bij de heer P.P. Storm telefoonnummer: 14 0180.  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAvenue Carnisse, werkzaamheden tramtrace van 14 t/m 27 juni 2021
  • Soortdivers (overig)
  • Gepubliceerd op27-05-2021
  • Start26-05-2021
  • StraatnaamBehoeve
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -