Politieauto's en politiemotor in Barendrecht

BARENDRECHT – Als de gemeenteraad op dinsdag 2 maart akkoord gaat zal het college van B&W de komende periode 3 miljoen euro gaan investeren in projecten ter verbetering van de sociale- en verkeersveiligheid in Barendrecht. Het plan werd de afgelopen tijd uitgewerkt en moet worden bekostigd met de miljoenenopbrengst uit de verkoop van de Eneco aandelen van de gemeente Barendrecht (€18 miljoen in totaal).

Het college in een aankondiging van het project: “Straten, wijken en buurten moeten veiliger worden, door de aanpak van criminaliteit, overlast en verloedering. Daarbij is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte belangrijk. Alle maatregelen die het college wil nemen staan in het plan ‘sociale- en verkeersveiligheid’.” (PDF, 1.3MB)

Veiligheid en financien

Burgemeester Jan van Belzen: “We willen een veilige gemeente zijn en blijven voor onze inwoners. De veiligheid én de beleving van de veiligheid spelen daarin een grote rol. Dan is het belangrijk om criminaliteit en overlast aan te pakken. Daarom willen we daar fors in investeren.

Inmiddels zijn meer financiële middelen beschikbaar, waardoor het college ook meer kan investeren. Wethouder Peter Luijendijk (Verkeer en Vervoer): “Met dit plan hebben we in het bijzonder aandacht voor maatregelen waarin de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid samen komen.

Concrete projecten

Cameratoezicht

Een aantal van de grotere investeringen werden eerder al (gedeeltelijk) bekend, waaronder het cameratoezicht op de grens tussen Barendrecht en Rotterdam. Een tiental flexibel inzetbare camera’s moet de wegen en fietspaden tussen de 2 gemeenten in de gaten houden. Burgemeester van Belzen gaf tijdens een persgesprek als voorbeeld dat met behulp van deze camera’s kan worden gezien wanneer een fiets vanuit Barendrecht wordt gestolen en richting Rotterdam verdwijnt.

De camera’s worden echter niet continue live uitgekeken. De beelden kunnen door de politie worden opgevraagd bij stadstoezicht in Rotterdam. Deze partij zorgt voor het uitkijken en opslaan van de beelden uit Barendrecht. De gemeente zal ook eerst nog moeten toetsen of de inzet van de camera’s is toegestaan in het kader van de privacy/AVG regelgeving.

Uit het project document: “Afgelopen jaar hebben zich meerdere incidenten voorgedaan zoals straatroof en vandalisme. Flexibel cameratoezicht is geen maatregel die op zichzelf afdoende is om de veiligheidssituatie te verbeteren. Het is een hulpmiddel en heeft meerwaarde in samenhang met inzet van andere instrumenten zoals surveillance van politie en BOA`s

De camera’s kosten initieel €150.000 en daarna €11.000 per jaar. Implementatie en beleid kosten ook éénmalig €50.000,-

ANPR

Met een 16-tal camera’s zullen alle kentekenplaten van passerende voertuigen in 8 rijrichtingen automatisch worden geregistreerd/gecontroleerd op de Kilweg en op het kruispunt Dierensteinweg/oprit A15 (IJsselmondse knoop). “De data uit deze camera’s wordt direct op het landelijke netwerk van de politie aangesloten. Hiermee heeft de politie de mogelijkheid om actief te reageren op ANPR-informatie en deze te verwerken.” Met deze vorm van cameratoezicht wil het college ondermijning en criminaliteit terugdringen. (ANPR = Automatic number-plate recognition = Automatische nummerplaat herkenning)

De camera’s kosten initieel €220.000 en daarna €13.000 per jaar.

BOA’s

Om het veiligheidsgevoel, de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren wordt er voor de komende twee jaar geïnvesteerd in twee extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s), met aandacht voor de leefbaarheid en sociale veiligheid. Wethouder Cees Schaap (Toezicht en Handhaving): “Zij gaan onveilige plekken in kaart brengen en er gericht toezicht op houden. Hiervoor maken ze, samen met inwoners en partners, een plan per wijk of buurt.” Het college wil dat de BOA’s aan de slag gaan met overlast en leefbaarheidsproblemen als afval, weesfietsen en ongedierte. En met verkeersoverlast als fout parkeren, hard rijden en fietsen op de trottoirs. “Waarbij ze actief het gesprek met inwoners aangaan over problemen die spelen. Een veilige en leefbare wijk lukt tenslotte alleen door samen te werken”, aldus Cees Schaap.

Twee extra boa’s (2FTE) voor 2 jaar kost de gemeente naar verwachting €228.000,-.

Onveilige verkeerssituaties

Voor verkeersveiligheid gaat het om maatregelen als handhaving op te hard rijden en een veilige inrichting van wegen en oversteekplaatsen. Ook asociaal verkeersgedrag en de gevolgen daarvan zijn van invloed op het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid in de wijken. Peter Luijendijk: “daarom gaan we ook daar iets aan doen. Verder weten we dat er plekken zijn in Barendrecht die tot onveilige verkeerssituaties leiden. We hebben nu concreet de locaties benoemd die we de komende jaren willen aanpakken.

Uit het projectplan: “De aanpak van verkeersveiligheid is gericht op specifieke doelgroepen. Op basis van een analyse van de verkeersveiligheidsdata is in beeld gebracht welke doelgroepen het grootste risico hebben op ongevallen.” De prioriteit waarin bepaalde locaties moeten worden aangepast is gebaseerd op deze analyse, waarbij jongeren tussen 16-24 jaar de hoogste prioriteit krijgen, daarna (e)-fietsers en bromfietsers.

De volgende locaties met ‘onveilige verkeerssituaties’ zullen worden aangepast (€ 345.000 totaal):

 • 3e Barendrechtseweg, Kilpad, Leedepad – Aanpassen fietsoversteek (€50.000)
 • 1e Barendrechtseweg, Eurekaweg, Fennaweg – Aanleg passeerstroken (€35.000)
 • Avenue Carnisse – Zuidersingel – Veilige inrichting kruispunt (€ 100.000)
 • 2e Barendrechtseweg, Buitenlandse Baan – Verduidelijken voorrang, markering op fietspaden, verbeteren zichtlijnen. (€ 40.000) (hier valt ook de rotonde thv de JG Oemvliet onder)
 • Gouwe en Gebroken Meeldijk – Versmallingen aanbrengen (€ 20.000,)
 • 2e Barendrechtseweg, Mr. Lohmanstraat – Versmallen fietsoversteek Lohmanstraat (€ 100.000)

De volgende 30km/u wegen krijgen een veiligere inrichting (€ 760.000,- totaal):

 • Riedermorgen – Aanbrengen plateaus, versmallen (€ 280.000)
 • Harplaan – Plateau Harplaan – Klavecimbelweg (€ 35.000)
 • Klavecimbelweg – Plateau Klavecimbelweg –Banjohof (€ 35.000)
 • Jaagpad – Herinrichting (€ 390.000)
 • Gouwe en Gebroken Meeldijk – Versmallingen aanbrengen (€ 20.000) (staat dubbel in de plannen vd gemeente)

De volgende 50km/u wegen worden opnieuw ingericht naar 30km/u wegen: Dudokdreef en Boerhaavelaan (€400.000 per stuk; €800.000 in totaal).

Geluidsoverlast

Er wordt tevens €100.000 beschikbaar gesteld voor een (plan van) ‘aanpak geluidshinder verkeersaso’s‘. Dit geld kan worden gebruikt om onderzoek te doen naar hoe deze overlast kan worden aangepakt en om pilots uit te voeren

Besluitvorming

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 2 februari jl. is het plan van het college breed positief ontvangen. Het college gaat ervanuit dat de gemeenteraad unaniem zal instemmen met het plan. Het plan wordt daarom als hamerstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 maart a.s. Het college geeft met dit plan uitwerking aan de motie Verkeers- en sociale veiligheid van de gemeenteraad van juli 2020.

Na een akkoord van de gemeenteraad zullen de aanbestedingen voor de verschillende projecten worden gestart. De burgemeester verwacht voor het eind van 2021 al goed op weg te zijn met de uitvoer van het project, maar kon nog geen specifieke planning aangeven.

Volledige plan

Bekijk hier de PDF (1,3MB) met het volledige plan. Hierin is o.a. ook aandacht voor senioren en veiligheid, veiligheidsprojecten in de wijk, veiligheid bij bouwprojecten (vergunningen) en preventieprojecten (verminderen jeugd en exessief geweld).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »