Edudelta College, Dierensteinweg, Barendrecht

BARENDRECHT – Het college heeft besloten de bestemming onderwijs voor het pand Dierensteinweg 2 voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit toekomstbestendige scenario zorgt ervoor dat het Groen Onderwijs op de huidige locatie aan de Dierensteinweg kan blijven.

Ook biedt het een oplossing voor diverse lopende huisvestingsvraagstukken van scholen in Barendrecht Centrum“, aldus de gemeente. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op dinsdag 5 januari 2021 in de raadscommissie Ruimte en op dinsdag 26 januari 2021 in de raadsvergadering.

Schoolgebouw

Wethouder Peter Luijendijk: “Het Groen Onderwijs behoudt haar praktijkruimtes in en rondom het schoolgebouw. De scholen de Rank en SBO De Wijngaard verhuizen naar de Dierensteinweg met daarbij aan het onderwijs verbonden zorgpartijen. Distinto, De Zorgnijverij en Fysiocura. Een uniek concept van onderwijs en zorg onder één dak.

Drie scenario’s

Het college onderzocht ook twee andere mogelijke scenario’s. Continuïteit van het Groen Onderwijs op de huidige locatie combineren met verhuur van ruimtes. Of het hele perceel Dierensteinweg 2 bestemmen voor woningbouw. Bij het uitwerken van de drie scenario’s is met alle betrokken organisaties goed samengewerkt.

Keuze voor onderwijs voorkomt grotere investeringen

Alle varianten vragen om extra financiële middelen die nu nog niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Peter Luijendijk: “De keuze voor dit onderwijsscenario voorkomt dat we voor nog grotere investeringen voor onderwijshuisvesting komen te staan. Het biedt onder andere oplossingen voor de nieuwbouwplannen voor CBS De Ark en OBS De Tweemaster en de uitbreiding en renovatie van de Rank.

Aanleiding van het onderzoek

Op 20 april 2020 besloot de gemeenteraad het voormalige Edudelta-pand aan de Dierensteinweg 2 aan te kopen (voor €4,2 miljoen) en onderzoek te doen naar de bestemmingsmogelijkheden. De haalbaarheid van de scenario’s is uitgewerkt aan de hand van een aantal criteria. Zoals draagvlak onder direct betrokken partijen, wet- en regelgeving op het gebied van onder andere ruimte, verkeer en milieu en de financiële haalbaarheid.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »