Windmolen (Rotterdam, A16, Brienenoordbrug)

BARENDRECHT – Vlakbij het Vaanplein, ten noorden van de A15 bij Barendrecht, komen volgens de gemeente Barendrecht naar alle waarschijnlijkheid drie windmolens te staan. Deze locatie is al in 2017 door de provincie Zuid-Holland aangewezen.

Gemeente Barendrecht: “Doordat deze molens aan een drukke verkeersroute worden geplaatst, wordt rekening gehouden met de omgeving. Het geluid valt overdag en ’s nachts grotendeels weg door het aanwezige verkeerslawaai. Daarnaast worden bij slagschaduw, hiervan kan sprake zijn als de zon laag staat, de wieken stil gezet.

Windmolens

De windmolens hebben dezelfde hoogte als het exemplaar dat aan de voet van de Van Brienenoordbrug staat (hoogste punt 150 meter, inclusief wieken, foto). Het is de bedoeling dat er straks jaarlijks schone elektriciteit wordt opgewekt voor ongeveer 3.200 huishoudens, aldus de gemeente: “Het aandeel dat windmolens in het algemeen leveren, is hard nodig om de almaar stijgende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. En het is nodig als schoon alternatief voor onze leefomgeving die te lijden heeft onder de opwarming van onze aarde.

Toekomst

De huidige plannen richten zich op de plaatsing van 3 windmolens op Barendrechts grondgebied, maar dan net tegen de gemeentegrens van Rotterdamse aan (tussen de A15 en het Havenspoorpad). De omwonenden op deze locatie, en dan in het bijzonder van het Pascalkwartier, de wijk waar je direct na het Kooiwalbos doorheen fietst richting Rotterdam, verzetten zich nu ook tegen de windturbine plannen. De bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ) en Stichting Vaanplein Windturbinevrij (Barendrecht) zijn eveneens tegen de plaatsing.

Petitie

In de afgelopen jaren zijn al meermaals petities tegen windmolens door inwoners van Barendrecht aan de gemeente aangeboden. De bewonersorganisatie ‘Vaanplein Windturbinevrij’ is recent, in samenwerking met de politieke partij ‘Echt voor Barendrecht’, weer een petitie gestart om (nogmaals) hun standpunt over de windturbines duidelijk te maken: “Met deze petitie roepen omwonenden de gemeenteraad op om niet mee te werken aan de bouw van de windturbines.” De afgelopen weken is deze petitie ruim 1.300 keer ondertekend. In de petitie constateren de opstellers dat plaatsing van de turbines “mogelijk grote gevolgen heeft voor de waarde van woningen en zorgt voor een verslechtering van het woon- en leefklimaat.

Echt voor Barendrecht (EVB) voorzitter Roeland Bol: “We zijn samen met bewoners een petitie gestart omdat wij van mening zijn dat megawindturbines niet horen in een dichtbevolkt gebied als Barendrecht. De komst van de windturbines zorgt voor een significante aantasting van het woon- en leefklimaat van inwoners zowel in Barendrecht als in Rotterdam.

Meerderheid gemeenteraad tegen

Tijdens een raadsvergadering in juni van dit jaar heeft EVB een motie (PDF) in stemming gebracht om partijen zich uit te laten spreken tégen de komst van windturbines in Barendrecht (“Spreekt uit dat zij tegen de plaatsing is van windturbines van meer dan 100 meter hoog op Barendrechts grondgebied.“). EVB zelf en de VVD stemden voor deze motie, waardoor een meerderheid van de gemeenteraad tegen de plaatsing is (juni, 2020). CDA, SGP/CU, PvdA, D66 en GroenLinks stemden tegen de motie.

Informatieavonden

Vanwege de coronamaatregelen hebben er enige tijd geleden digitale informatieavonden plaatsgevonden over de laatste ontwikkelingen omtrent de mogelijke plaatsing van windmolens, hier waren diverse bewoners uit Rotterdam bij aanwezig. De informatievoorziening vanuit de gemeente ging moeizaam: Omdat er nog niet duidelijk is of en waar de molens precies komen, bleef onduidelijk hoeveel en wie er precies geluids- en/of slagschaduw overlast zouden gaan ervaren. Dit bleek eerder ook al voor inwoners van Barendrecht niet duidelijk te worden uit de beschikbare informatie.

Provincie

Eind 2017 zijn in de Rotterdamse regio door de provincie Zuid-Holland zestien locaties in een besluit vastgelegd voor windenergie. Aan dit besluit lag een PlanMER (milieu effect rapportage) ten grondslag waarvoor destijds zienswijzen zijn ingebracht. Dit genomen besluit kan niet meer ongedaan worden gemaakt, het is namelijk onherroepelijk, zo stelt de gemeente Barendrecht. Er is op een later moment nog bezwaar en beroep mogelijk op de ruimtelijke procedures die de toekomstige exploitant moet doorlopen. Het gaat dan om een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning die al dan niet gelijktijdig worden ingediend.

Van provincie naar gemeente

De gemeente zegt, net als in 2018, meer zeggenschap te willen krijgen over dit project: “We werken er nu aan om het ‘bevoegd gezag’ over te nemen van de provincie. Op deze manier kunnen wij zelf invloed hebben op degene die de windmolens straks gaat plaatsen en, belangrijker nog, onder welke voorwaarden. Bovendien kunnen we dan samen met direct omwonenden bekijken hoe de investering gedeeltelijk ook weer terugvloeit naar de samenleving en wat de beste oplossing is: goedkopere stroom, aandelen, obligaties of een gebiedsfonds.

Artikelfoto: De windmolen aan de voet van de Van Brienenoordbrug in RotterdamBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »