Plannen voor "Jachthaven ‘t Haventje" langs 't Waaltje

BARENDRECHT – De gemeente is voornemens een vergunning te verlenen voor de aanleg van een jachthaven(tje) langs het Waaltje, ter hoogte van de Noldijk 89/Waalviaduct. “Het opknappen van deze aanlegvoorziening is in de Waalvisie benoemd tot één van de prioriteiten. De locatie is aangewezen als sleutelplek met de potentie voor de aanleg van een echt haventje.

Onderdeel van dit plan is de realisatie van een clubgebouw, waarvoor de gevraagde vergunning vereist is (afwijken van bestemmingsplan). De plannen voor de herontwikkeling van het ‘verwaarloosde haventje‘ werden in 2017 al aangekondigd: Een tweede leven voor haventje bij het Waalviaduct.

Gebied veranderen

De vergunning die de gemeente zal moeten verlenen gaat alleen over het clubhuis, maar het hele gebied zal worden getransformeerd: “De omgeving van het clubgebouw (inclusief parkeerplaats) zal ook worden heringericht en ook de aanlegsteigers worden onder handen genomen.“, zo blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing voor het plan.

50 boten

Uit de plannen over het haventje: “Van oudsher liggen hier bootjes, maar er is nooit echt sprake geweest van officiële ligplaatsen. Zodoende is de plek in de afgelopen jaren verrommeld. Hier liggen kansen om het gebied een meer natuurlijke inrichting te geven met als belangrijkste voorwaarde dat het zicht op de Waal gewaarborgd blijft. In de Waalvisie wordt gesproken over een insteekhaven met plek voor ongeveer 50 boten. Met een (verenigings)gebouw en een terras kan er op deze locatie een levendige plek ontstaan. De huidige paardenweides krijgen een meer natuurlijke inrichting met bloemrijke graslanden. Parkeren wordt genoemd als aandachtspunt vanwege de aansluiting op de Noldijk.

Clubhuis en horeca

In het gebied komt een clubgebouw te staan.”Centraal in het plangebied is een clubgebouw voorzien. Hiermee kan de watersportvereniging de ligplaatshouders, maar ook passanten goede voorzieningen bieden. Het gebouw is kleinschalig en op afstand van de dijk. De maximale oppervlakte bedraagt 150 m2. (…) De maximale goothoogte van het gebouw bedraagt 3 meter en de maximale bouwhoogte 7 meter (één bouwlaag met kap).

Behalve voorzieningen voor de jachthaven zal hier ook een horecafunctie in worden gerealiseerd:”zodat gebruikers van de jachthaven en passanten de mogelijkheid wordt geboden een hapje en een drankje te nuttigen met uitzicht over het water.

Omgeving

De grond tussen de Noldijk en de aanlegplaatsen wordt ook opnieuw ingericht. Los van een route naar het clubgebouw ligt de focus op het bieden van voldoende parkeergelegenheid: “Het terrein krijgt/behoudt een open karakter. Daarbij wordt gestreefd naar een natuurlijke inrichting van de omgeving. Het materiaalgebruik dient te passen in de uitstraling bij de Waal (duurzaam en zoveel mogelijk natuurlijk zoals hardhout).

Artikelfoto: Het betreffende gebied, waar momenteel ook al bootjes liggen aangemeerd. Links bovenin: Het voorlopige ontwerp voor de toekomstige indeling van het terrein.



Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht



« | »