De Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk in Barendrecht

BARENDRECHT – Begin 2017 besloot de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht om de Triomfatorkerk in de verkoop te zetten. Het aantal leden nam af en om tot een gezond financieel meerjarenperspectief te komen werd dit besluit genomen.

Afgelopen zomer werd bekend gemaakt dat de kerk aan de Gebroken Meeldijk (onder voorbehoud) is verkocht aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. Deze kerk huurde al jarenlang een deel van de Triomfatorkerk van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) voor o.a. de zondagsdiensten. De naastgelegen pastorie bij de Triomfatorkerk komt binnenkort in de vrije verkoop.

Ondertekening

Op donderdag 21 juni 2018 vond de ondertekening van het koopcontract plaats met vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard (GKV) en Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB): Huibert Steen (1e voorzitter kerkenraad GKV), Coos Rijneveld (2e voorzitter kerkenraad GKV), Peter Noordzij (voorzitter College van Kerkrentmeesters PGB) en Fred de Baas (secretaris CvK PGB).

De officiële overdracht van de Triomfatorkerk is per 2 januari 2019. Met ingang van 2 december 2018 zullen de wijkgemeenten Zuid-Oost en Dorpskerk samen de erediensten gaan vieren in de Dorpskerk.

Over de (eventuele) verkoop van de Bethelkerk is nog interne discussie gaande binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »