Bethelkerk, Barendrecht

BARENDRECHT – Het plan om de Bethelkerk te verkopen werd begin juli ogenschijnlijk van tafel geveegd nadat bezwaarmakers in het gelijk werden gesteld. Het klachteninstituut van de PKN stelde o.a. dat de Protestantse Gemeente (PG) Barendrecht onvoldoende had aangetoond dat de verkoop vanuit financieel oogpunt nodig is.

In een persbericht liet de PG Barendrecht weten niet in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak. Hier is de leiding inmiddels op teruggekomen: er is beroep aangetekend ‘op het behoud van rechten‘.

Interpretatieverschil

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft het volgende gemeld aan haar leden: “Het moderamen heeft in een persbericht voorgesteld om niet in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Echter uit de emailwisseling met diverse AK leden blijkt dat er verschillen zijn in de interpretatie van de uitspraak en wij vragen kregen die wij niet zonder juridisch advies kunnen beantwoorden. Aangezien dit alles speelt in een periode dat velen van ons van een vakantie genieten is het niet mogelijk om als AK eerder dan 7 september a.s. over de kwestie te beraadslagen.

Beroep

De kerkenraad heeft inmiddels juridisch advies ingewonnen. Daarnaast is er ‘pro forma’ beroep ingesteld: “Bij het Generaal College is pro forma beroep ingesteld tegen de uitspraak om er voor te zorgen dat de beroepstermijn niet wordt overschreden en derhalve geen beroep meer mogelijk zou zijn. Dus gericht op het behoud van rechten. Nadat de AK op 7 september a.s. besloten heeft hoe omgegaan wordt met de uitspraak, kan dit beroep eventueel worden ingetrokken dan wel worden voorzien van alle bezwaren tegen deze uitspraak en worden doorgezet.

Op de bijeenkomst van 7 september wordt een jurist uitgenodigd om zijn visie te geven op de uitspraak en om vragen van gemeenteleden te beantwoorden. Na afloop van dit uur zal de AK de vergadering is beslotenheid voortzetten.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »