Bethelkerk in de verkoop? (Barendrecht)

BARENDRECHT – De Protestantse Gemeente Barendrecht heeft het advies gekregen om de Bethelkerk in het centrum van het dorp te verkopen. Het behoud van deze kerk wordt in de toekomst onbetaalbaar. Het advies is zondagochtend 23 februari na afloop van de kerkdienst aan de kerkgangers meegedeeld.

Het voorstel voor de verkoop van de Bethelkerk is afkomstig van de werkgroep Kerkelijke Gebouwen die een studie heeft gemaakt naar de mogelijkheden van de gebouwen van de Protestantse Gemeente in Barendrecht-Centrum.

Het voorstel is opmerkelijk, omdat verwacht wordt dat de Triomfatorkerk aan een ander kerkgenootschap kan worden verkocht. Hoe snel de Bethelkerk kan worden verkocht is onduidelijk. Toch zijn er volgens de werkgroep goede argumenten om de Bethelkerk, het grootste en oudste Gereformeerde kerkgebouw, van de hand te doen.

Aantal leden

Ook in Barendrecht vermindert het aantal kerkleden en wordt de eredienst minder bezocht. Het aantal leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht daalde in 2012 en 2013 met 380. Dat is 4,25 procent per jaar. Daarmee ligt de daling in Barendrecht boven het landelijk gemiddelde, dat een teruggang met 3 procent per jaar laat zien. Bovendien is er voor 2014 een tekort op de begroting.

Gebouwen

In Barendrecht-Centrum staan naast de Immanuelkerk (bijzondere wijkgemeente) nu nog drie PKN kerken: de Triomfatorkerk, de Bethelkerk en de Dorpskerk. Het aantal wijkgemeenten van deze drie kerken gaat terug van vier naar twee. Eén daarvan krijgt de Dorpskerk als kerkelijk centrum. De andere wijk een ander kerkgebouw. In het voorstel van de werkgroep dus de Triomfatorkerk.

De Bethelkerk is in gebruik veel duurder dan de Triomfatorkerk. Slechts een beperkt aantal momenten in het jaar is de Bethelkerk, die 700 zitplaatsen telt, goed gevuld.

De goedkopere exploitatie van de Triomfatorkerk is van belang, omdat er in de toekomst moet worden gerekend op minder inkomsten uit de jaarlijkse actie Kerkbalans en de collectes. De Triomfatorkerk ligt ook gunstiger in de beoogde nieuwe wijkgemeente dan de Bethelkerk. Die laatste ligt daarvoor te dicht bij de Dorpskerk, een rijksmonument.

De Triomfatorkerk is grotendeels klaar is voor de toekomst. In de Bethelkerk zouden daarvoor grote bouwkundige ingrepen gedaan moeten worden.

Het maken van een keuze werd de werkgroep niet makkelijk gemaakt door drie andere argumenten. De Triomfatorkerk is naar verwachting beter te verkopen dan de Bethelkerk. Er kerken in de Bethelkerk meer mensen dan in de andere twee kerkgebouwen samen. Ook kan verwacht worden dat meer mensen gehecht zijn aan de Bethelkerk dan aan de Triomfatorkerk.

Conclusie

Samengevat komt de werkgroep tot de conclusie dat het onderhoud en het beheer van de Bethelkerk op de lange termijn een te zware last wordt voor de Protestantse Gemeente Barendrecht. De Triomfatorkerk ligt geografisch goed en heeft veel lagere beheerskosten.

Door de verkoop van de Bethelkerk ontstaat er naar verwachting ruimte op de begroting om een nieuwe predikant te beroepen voor de vacature die er momenteel is.

Advies

Daarom adviseert de werkgroep om:

  • De Bethelkerk te verkopen. De kerk zou dan medio 2016 gesloten worden.
  • Een onderzoek te doen naar de herbestemming van de Bethelkerk, om meer zicht te krijgen op de mogelijkheid tot verkoop.
  • De Triomfatorkerk te handhaven en te verbouwen.

Prodecure

In maart, april en mei wordt het rapport in de wijkgemeenten besproken met de gemeenteleden. In juni beoordeelt de Algemene Kerkenraad of een besluit genomen kan worden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »