Bethelkerk, Barendrecht

BARENDRECHT – Na een lang voorbereidingstraject heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht besloten om twee kerkgebouwen te koop aan te bieden. Het gaat om de Bethelkerk en de Triomfatorkerk. Dit voorgenomen besluit wordt op 6 februari besproken met de leden van de gemeente.

De Protestantse Gemeente Barendrecht heeft, net zoals vele kerkgemeenschappen in ons land,  te maken met een teruglopend ledental. Daardoor zullen ook de inkomsten minder worden. “Een gezond meerjarenperspectief vereist dat we veel efficiënter met onze middelen moeten omgaan en dat op termijn twee van onze kerkgebouwen in Barendrecht-Centrum moeten worden afgestoten. Dit betekent voor ons allen een zeer pijnlijk verlies ter wille van de continuïteit van onze kerkelijke gemeente en behoud van voldoende professionele pastorale zorg. Een onvermijdelijk offer voor een gezond meerjaren perspectief”, stelt de Algemene Kerkenraad.

Beide gebouwen

Aanvankelijk werd gedacht dat de verkoop van de Triomfatorkerk of de Bethelkerk voldoende was.  “Gaande het proces bleek dat binnen afzienbare tijd niet kan worden ontkomen aan de verkoop van beide kerkgebouwen.” Door nu te besluiten om op termijn twee gebouwen te verkopen wil de Algemene Kerkenraad voorkomen dat er binnen enkele jaren opnieuw een langdurige besluitvorming moet plaatsvinden over het verkopen van een kerkgebouw. In plaats daarvan kan er gewerkt worden aan de “open kerk” die we willen zijn, aan een hechte gemeenschap waarin we omzien naar elkaar!

Zowel de Triomfatorkerk als de Bethelkerk worden per 1 januari 2018 te koop gezet. Verkoop van de Triomfatorkerk aan een ander kerkgenootschap heeft de voorkeur. Het gebruik tot 2020 is hierbij voorwaarde. Voor de Bethelkerk is in kerkelijke kring nog geen belangstelling getoond.

Bethelkerk

Voor de Bethelkerk wil de Protestantse Gemeente overleggen met de gemeente Barendrecht over de mogelijkheden van herontwikkeling. Er wordt een lang verkooptraject verwacht omdat dit gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst staat en centrumontwikkelingen lange doorlooptijden laten zien. Het aantal verwachte kerkgangers is echter nog zo groot dat gebruik van de Bethelkerk in de komende jaren zeker gewenst blijft.

Projectontwikkelaar

Als de kerken niet aan een ander kerkgenootschap worden verkocht, dan volgt verkoop aan een projectontwikkelaar. De opbrengst van de snelst verkochte kerk wordt geïnvesteerd in projecten en diensten van de Protestantse Gemeente Barendrecht.

De Algemene Kerkenraad hoopt zo een realistisch besluit te nemen dat nieuwe kansen biedt voor een levende geloofsgemeenschap met een diaconale en missionaire taak en meer ruimte voor het pastoraat. Het volledige voorgenomen besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief is vanaf 16 januari vinden op de volgende websites: pknbarendrecht.nl / dorpskerkbarendrecht.nl.

Foto: Archieffoto BethelkerkBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »