Werkzaamheden door RET en ProRail tegelijkertijd, gemeente: "Geen tot nauwelijks invloed op"

BARENDRECHT – Wethouder Luijendijk (verkeer) heeft aangegeven dat de gemeente “geen tot nauwelijks invloed” heeft op de planning van spoorwerkzaamheden door ProRail. Hij reageerde hiermee op vragen door EVB en klachten van bewoners over het samenvallen van deze werkzaamheden.

Tussen 28 april en 21 mei reden er geen trams in Carnisselande en tijdens dezelfde periode reden er 2 weekenden geen treinen vanaf station Barendrecht. Ook werd de Portlandse Baan voor werkzaamheden aan het tramspoor een week lang afgesloten. De wethouder reageert tevens op de (late) informatievoorziening door de RET, het sluipverkeer in de wijk Waterkant en de route van de pendelbus.

Geen invloed: “Niet te voorkomen”

De gemeente geeft aan overleg te hebben gehad met de RET, hierin heeft de gemeente randvoorwaarden vastgesteld m.b.t. de werkzaamheden, omleidingen en de vervangende pendelbus.

Er is door de RET en ProRail voor deze periodes gekozen omdat ze in de vakantie vallen: “Omdat daarbij de minste overlast voor de reizigers is (…) Het komt daarbij nogal eens voor dat meerdere wegbeheerders of vervoerders dit soort onderhoudswerkzaamheden tegelijk houden. Dit is helaas niet te voorkomen“, aldus de wethouder: “Het is een bewuste keus geweest om de afsluiting van de Portlandsebaan te plannen in de mei vakantie (…) Dat dit overlast met zich meebrengt is niet te voorkomen. (…) Omleidingen geven altijd, hoe vervelend ook, een mate van overlast.

Sluipverkeer

De RET moet overigens ook opdraaien voor de kosten van de inzet van verkeersregelaars, die moesten voorkomen dat sluipverkeer door de wijk Waterkant reed. “Dat er zo veel sluipverkeer zou zijn kon vooraf echter niet worden bepaald“, aldus de wethouder: “In dit soort situaties worden vooraf de meest waarschijnlijke opties besproken om daarna snel te kunnen handelen naar aanleiding van de nieuwe situatie.

Informatievoorziening

EVB vroeg de wethouder waarom de informatie over de werkzaamheden pas zo laat werd verstrekt door de RET. Het college is van mening dat de RET dit op een correcte wijze heeft gedaan door bewoners in de omgeving via een brief op de hoogte te stellen. Wethouder Luijendijk: “De RET heeft dit wel wat aan de late kant gedaan. De reden hiervoor is dat pas op dat moment exact bekend was hoe de werkzaamheden zouden worden aangepakt“.

BarendrechtNU publiceerde al weken eerder over de werkzaamheden, toen nog niet alle details beschikbaar waren. De RET werd toen gevraagd om alle details eerder dan 2 weken voor de werkzaamheden (18 april) aan BarendrechtNU te versturen, maar dit bleek ook niet mogelijk.

Halte Middeldijkerplein voor pendelbus

De wethouder geeft tevens aan dat er gezocht is naar een mogelijkheid om de pendelbus over het Middeldijkerplein te laten rijden, dat was namelijk een wens van de gemeente. “Bij verdere uitwerking van de plannen bleek dat het technisch niet mogelijk was“, aldus de wethouder. Het zou ten koste gaan van de (verkeers)veiligheid voor met name (brom)fietsers. De halte is daarom op de hoek van de Zuidersingel met de Avenue Canisse geplaatst.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »