Plan: Weekmarkt verplaatsen naar nieuw dorpsplein aan het Achterom

BARENDRECHT – Het plan om de Binnenlandse Baan te verleggen zorgt ervoor dat het gemeentehuisplein in tweeën wordt gesplitst. De nieuwe weg loopt door het midden van het huidige plein, waardoor twee pleinen ontstaan (noord en zuid). Inmiddels stelt het college dat het niet mogelijk is gebleken om de weekmarkt op één van deze pleinen te plaatsen.

Voor de komende 2 tot 3 jaar acht het college het nog “een prima oplossing” om de nieuwe autoweg tussen de marktkramen op het noord en zuid-plein te laten lopen. Twee marktkraamhouders lieten BarendrechtNU vorige maand al weten niets in dit plan te zien. Behalve de sfeer van gezamenlijk op een plein staan en bezoekers die een rondje lopen, komt het ook de veiligheid niet ten goede, zo stelden de marktkooplui. Dit werd de marktlieden direct duidelijk toen de markt niet op het gemeentehuisplein kon staan vanwege de kermis.

Autoweg tussen marktkramen

Het college schrijft: “Het voorstel is om de markt zowel ten noorden als ten zuiden van de Binnenlandse Baan te situeren. Hiervoor kan er wel een logische routing worden gerealiseerd, waarbij de Binnenlandse Baan veilig is over te steken.” Omdat er in de winterperiode minder marktkramen zijn kan de gehele markt in die periode mogelijk wel aan één kant van de weg staan.

Verhuizing naar Achterom

Met de realisatie van een nieuw plein aan het Achterom in 2018 komt er een alternatieve locatie voor de markt: “Verplaatsen van de markt naar Achterom!”, zo valt te lezen in de plannen: “Met de ontwikkelingen (woningbouw Patrimonium aan mr Lohmanstraat, opwaardering Trefpunt en uitbreiding/herontwikkeling panden vanaf de Middenbaan naar het Achterom), ligt er een nieuwe kans om op het Achterom een dorpsplein te realiseren, waarbij de markt als trekpleister goed kan functioneren. Deze locatie heeft een meer besloten karakter, waar de nieuwe wanden van de Middenbaan, aan het Achterom een nieuw dorps gezicht geven.

Tijdens een informatieavond voor omwonenden werd er ook gesproken over een (onderzoek naar) een mogelijke verhuizing van de kermis naar dit nieuwe plein aan het Achterom.

Vergunning

De eerdere inschatting dat de markt op één van de pleinen zou passen bleek achteraf niet te kloppen. Het college concludeert dat dit o.a. komt omdat “het oppervlak van huidige markt is groter dan de ruimte die oorspronkelijk is vergund” en “Marktkramen maken plaats voor marktwagens en stallen de waren op diverse wijze die meer ruimte vragen

Foto: Schets van het nieuwe plein aan het AchteromBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »