Doorsteek Binnenlandse Baan, 't Vlak in de toekomst niet meer per auto bereikbaar

BARENDRECHT – Het college heeft bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorsteek Binnenlandse Baan 28’ ter inzage ligt (pdf). Het ontwerpbestemmingsplan maakt een 30 km/uur verkeersverbinding mogelijk ter hoogte van het pand Binnenlandse Baan 28 (waar voorheen een makelaarskantoor gevestigd was). In de toekomst zal namelijk geen doorgaande verkeersroute mogelijk zijn via ’t Vlak.

Op dinsdag 7 maart vindt er van 19:30u tot 21:00u een inloopavond plaats in het gemeentehuis (Binnenhof 1). U kunt op ieder moment binnenlopen. Tijdens deze inloopavond zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

Verblijfsplein en parkeren

Aanleiding voor het realiseren van een doorsteek is de Centrumaanpak waarbinnen het centrum op een organische wijze wordt herontwikkeld en in fases uitgevoerd wordt. De doorsteek zorgt ervoor dat ’’t Vlak’’ in de toekomst autoluw kan worden en het verkeer niet meer via ‘’t Vlak’, maar via de nieuwe doorsteek ter hoogte van de Binnenlandse Baan 28 ontsloten wordt. ‘’t Vlak’ wordt hierdoor meer een levendig verblijfsplein dat beter herkenbaar is als entree van het winkel-/centrum gebied met aangrenzende centrumfuncties. Een zogenoemde ‘parkeerplein’ op deze locatie past niet in de toekomst plannen van de gemeente, het parkeren wordt in de nabije omgeving nog steeds mogelijk gemaakt onder andere door realisatie van extra parkeerplaatsen aan het Onderlangs.

Op dit moment is er al een (smalle) doorgang voor voetgangers tussen de Binnenlandse Baan en het Onderlangs. Deze doorgang moet volgens de plannen bruikbaar worden voor (auto)verkeer. Op de plek van de toekomstige doorsteek staat nu nog het oude pand van Remax makelaarsgroep dat in eigendom is van de gemeente Barendrecht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »